Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>> Projekti>> Fleksibilni predmetnik

Fleksibilni predmetnik

Šola lahko v posameznem razredu drugače razporedi tedensko število ur pouka posameznih predmetov. Fleksibilni predmetnik daje šoli večjo avtonomijo in večjo strokovno odgovornost, saj šola lahko tedensko razporedi ure posameznih predmetov v ocenjevalnem obdobju.
V 1. triletju se ure pouka izvajajo fleksibilno po horizontali glede na vsebine pouka.

V 2. triletju se samo v 5. razredu izvaja fleksibilni predmet gospodinjstvo. Od 6. do 9. razreda pa se izvajajo fleksibilno vsi predmeti razen slovenščine, matematike, nemščine, športne vzgoje in fizike ter tehnike in tehnologije v 7. r. V naslednjih tabelah je prikazan FP po triletjih.
Fleksibilni predmetnik v šolskem letu 2018/2019 v I. TRIADI

 

Predmet

 

Ur na teden / klasičen predmetnik

 

Ur na teden/ fleksibilni predmetnik,
I. in II. Ocenjevalno obdobje

1.

2.

3.

1. razred

2. razred

3. razred

I.

II.

I.

II.

I.

II.

SLJ

6

7

7

6

6

7

7

7

7

MAT

4

4

5

4

4

4

4

5

5

SPO

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ŠPO

3

3

3

3

3

3

3

3

3

LUM

2

2

2

2

2

2

2

2

2

GUM

2

2

2

2

2

2

2

2

2

TJA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Ur na teden

20+2

23

22+2

 

 

 

 

 

 

Fleksibilni predmetnik v šolskem letu 2018/2019 v II. TRIADI

 

Predmet

 

Ur na teden / klasičen predmetnik

 

Ur na teden/ fleksibilni predmetnik,
I. in II. Ocenjevalno obdobje

4.

5.

6.

4. razred

5. razred

6. razred

I.

II.

I.

II.

I.

II.

SLJ

5

5

5

5

5

5

5

5

5

MAT

5

4

4

5

5

4

4

4

4

TJA

2

3

4

2

2

3

3

4

4

ŠPO

3

3

3

3

3

3

3

3

3

NIT

3

3

-

3

3

3

3

-

-

LUM

2

2

1

2

2

2

2

-

2

GUM

1,5

1,5

1

2

1

2

1

1

1

GEO

-

-

1

 

 

 

 

-

2

ZGO

-

-

1

 

 

 

 

2

-

DRU

2

3

-

2

2

3

3

-

-

NAR

-

-

2

-

-

-

-

2

2

TIT

-

-

2

 

 

 

 

2

2

GOS

-

1

1,5

 

 

-

2

2

1

NIP - TJN

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Ur na teden

23,5 +2

25,5 +2

25,5 +2

24
+ 2

23
+2

25
+2

26
+2

25
+2

26
+2


Fleksibilni predmetnik v šolskem letu 2018/2019 v III. TRIADI

 

 

Predmet

 

Ur na teden / klasičen predmetnik

 

Ur na teden/ fleksibilni predmetnik,
I. in II. Ocenjevalno obdobje

7.

8.

9.

7. razred

8. razred

9. razred

I.

II.

I.

II.

I.

II.

SLJ

4

3,5

4,5

4

4

4

3

5

4

MAT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

TJA

4

3

3

4

4

3

3

3

3

NIP-TJN

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ŠPO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

LUM

1

1

1

2

-

2

-

-

                2

GUM

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GEO

2

1,5

2

-

4

 

3

-

4

ZGO

2

2

2

4

-

4

 

4

-

DIE

1

1

-

-

2

2

-

-

-

FIZ

-

2

2

-

-

0

4

4

-

KEM

-

2

2

-

-

4

-

4

-

BIO

-

1,5

2

-

-

-

3

-

4

NAR

3

-

-

3

3

-

-

-

-

TIT

1

1

-

2

-

-

2

-

-

Ur na teden

25+2

25,5 +2

25,5
+2

26+2

24+2

26+2

25+2

27+2

24+2