Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>> Projekti>> Fleksibilni predmetnik

Fleksibilni predmetnik

 

Šola lahko v posameznem razredu drugače razporedi tedensko število ur pouka posameznih predmetov. Fleksibilni predmetnik daje šoli večjo avtonomijo in večjo strokovno odgovornost, saj šola lahko tedensko razporedi ure posameznih predmetov v ocenjevalnem obdobju.
Učenci vstopajo v 1. razred s šestim letom starosti. Učni načrti so oblikovani tako, da posegajo na različna področja učenčevega razvoja, tako otroku omogočajo celosten razvoj, pridobivanje izkušenj, spretnosti in znanja. Cilji pridobivanja znanja, branja in pisanja so razdeljeni na celo prvo triletje in se naravnajo na sposobnost posameznega učenca. Ocenjevanje znanja je v 1. in 2. razredu opisno, od 3. razreda dalje pa številčno pri vseh predmetih. V učnem procesu izvajamo na didaktičnem področju notranjo diferenciacijo in individualizacijo, ki skuša zasledovati potrebe slehernega učenca. Učiteljem in učencem ostaja dovolj časa za ponavljanje in utrjevanje snovi, za ustno preverjanje in ocenjevanje znanja, za pogovore in vzpostavljanje pristnejšega stika med učiteljem in učenci.
V 1., 2., 3., 4. 5. in 8. razredu izvajamo notranjo diferenciacijo, v 6. 7. in 9. r razredu izvajamo pouk v manjših učnih skupinah pri matematiki, slovenščini tujem jeziku–angleščini.
V 1. triletju se ure pouka izvajajo fleksibilno po horizontali glede na vsebine pouka.

 

 
Predmet

 
Ur na teden / klasičen predmetnik

 
Ur na teden/ fleksibilni predmetnik,
I. in II. Ocenjevalno obdobje
 

 

1.

2.

3.

1. razred

 

2. razred

 

3. razred

 

 

 

 

 

I.

II.

I.

II.

I.

II.

SLJ

6

7

7

6

6

7

7

7

7

MAT

4

4

5

4

4

4

4

5

5

SPO

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ŠPO

3

3

3

3

3

3

3

3

3

LUM

2

2

2

2

2

2

2

2

2

GUM

2

2

2

2

2

2

2

2

2

TJA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

 

 
Predmet

 
Ur na teden / klasičen predmetnik

 
Ur na teden/ fleksibilni predmetnik,
I. in II. Ocenjevalno obdobje
 

 

4.

5.

6.

4. razred

 

5. razred

 

6. razred

 

 

 

 

 

I.

II.

I.

II.

I.

II.

SLJ

5

5

5

5

5

5

5

5

5

MAT

5

4

4

5

5

4

4

4

4

TJA

2

3

4

2

2

3

3

4

4

ŠPO

3

3

3

3

3

3

3

3

3

NIT

3

3

3

3

3

3

LUM

2

2

1

2

2

2

2

2

GUM

1,5

1,5

1

1,5

1,5

2

1

1

1

GEO

1

 

 

 

 

2

ZGO

1

 

 

 

 

2

DRU

2

3

2

2

3

3

NAR

2

2

2

TIT

2

 

 

 

 

2

2

GOS

1

1,5

 

 

2

2

1

 

 

 
 
Predmet

 
Ur na teden / klasičen predmetnik

 
Ur na teden/ fleksibilni predmetnik,
I. in II. Ocenjevalno obdobje
 

 

7.

8.

9.

7. razred

 

8. razred

 

9. razred

 

 

 

 

 

I.

II.

I.

II.

I.

II.

SLJ

4

3,5

4,5

4

4

4

3

5

4

MAT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

TJA

4

3

3

4

4

3

3

3

3

ŠPO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

LUM

1

1

1

2

2

  2

GUM

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GEO

2

1,5

2

4

 

3

4

ZGO

2

2

2

4

4

 

4

DIE

1

1

2

2

FIZ

2

2

2

2

2

2

KEM

2

2

4

4

BIO

1,5

2

3

4

NAR

3

3

3

TIT

1

1

2

2