Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>> Program dela>> Urniki

Urnik

 

Začetek pouka:
Učenci od 1. do 5. razreda začnejo pouk ob 8.20 uri. Učenci od 6. do 9. razreda začnejo pouk ob 7.30 uri.


Šol. ura

Čas

URNIK UČENCEV OD 1. DO 5. RAZREDA

 

6.30–8.20

jutranje varstvo za 1. razred

0. ura/1. ura

7.30–8.15

izvajanje razširjenega programa (DSP, RU, NIP/angleščina, tudi 4., 5.), ISP, DOD, DOP, PVZ, PUT),

  • začetek pouka za učence od 6. do 9. razreda

1. ura/2. ura

8.20–9.05

pouk po urniku za vse učence

odmor

9.05–9.20

odmor : dopoldanska malica za učence od 1. do 5. razreda; rekreativni odmor za učence od 6. do 9. razreda

2. ura/3. ura

9.20–10.05

pouk po urniku za vse učence

odmor

10.05–10.20

odmor: dopoldanska malica za učence od 6. do 9. razreda

3. ura/4. ura

10.20–11.05

pouk po urniku

4. ura/5. ura

11.10–11.55

pouk po urniku

5. ura/6. ura

12.00–12.45

OPB, KOSILO (1.–4. r.) pouk po urniku, podaljšano bivanje, kosilo

Odmor za kosilo

12.45–13.05

KOSILO za učence od 5. do 9. razreda

6. ura/7. ura

13.05–13.50

pouk po urniku, interesne dejavnosti, izbirni predmeti

7. ura/8. ura

13.55–14.40

pouk po urniku, IP, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti