Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>> Program dela>> Urniki

Urniki

Pouk se začenja ob 7.30 uri.


Šol. ura

Čas

URNIK UČENCEV OD 1. DO 9. RAZREDA

 

6.30–7.30

jutranje varstvo za 1. razred

1. ura

7.30–8.15

pouk po urniku

odmor

8.15–8.35

odmor – dopoldanska malica za učence od 1. do 5. razreda (v jedilnici); rekreativni odmor za učence od 6. do 9. razreda

2. ura

8.35–9.20

pouk po urniku

odmor

9.20–9.40

Odmor – dopoldanska malica za učence od 6. do 9. razreda; rekreativni odmor za učence od 1. do 5. razreda

3. ura

9.40–10.25

pouk po urniku

4. ura

10.30–11.15

pouk po urniku

5. ura

11.20–12.05

pouk po urniku, OPB/kosilo za učence od 1. do 5. razreda – skladno z urnikom

URNIK UČENCEV OD 6. DO 9. RAZREDA

URNIK ZA UČENCE OD 1. DO 6. RAZREDA

6. ura

12.10–12.55

pouk po urniku

 

12.05–12.25

kosilo za učence od 2. do 6. razreda in OPB – skladno z urnikom

 

12.55-13.15

Kosilo za učence od 6. do 9. razreda (5. razred – urnik)

6. ura

12.30–13.15

Pouk po urniku, OPB

7. ura

13.15–14.00

pouk po urniku, ID, IP, NIP, DOP, DOD, DSP, RU

7. ura

13.20–14.05

Pouk po urniku, OPB

8. ura

14.05–14.50

pouk po urniku, ID, IP, NIP, DOP, DOD, DSP, RU

8. ura

14.10–16.00

OPB, ID