Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>> Program dela>> Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

Vseživljenjsko učenje

Interesne dejavnosti predstavljajo pomemben del vseživljenjskega učenja. To je razširjeni program dela šole in šola interesne dejavnosti organizira zunaj šolskega pouka. Namen je omogočiti odkrivanje in razvijanje interesov učencev ter korisno in zdravo preživljanje prostega časa.

Učenci in učenke izbirajo dejavnosti prostovoljno, šola jim s pomočjo mentorjev pomaga pri izboru in oblikovanju programa interesnih dejavnosti. Program in vsebine interesnih dejavnosti sooblikujejo učitelji in učenci ter ga udejanjajo z različnimi metodami in oblikami dela (raziskovalno delo, projektno učenje, ...).

Učencev pri interesnih dejavnosti učitelji v šoli ne ocenjujejo.

Program interesnih dejavnosti

ŠT.

INTERESNA DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC/-KA

URNIK

1.

KRESNIČEK – naravoslovno-tehnična dejavnost

2., 3., 4. razred

Zlatka Jerebic

ponedeljek, 6. šol. ura

2.

Šah

1.– 5.r.

Klementina Weis

torek, 13.00–13.45

3.

Mladinski pevski zbor

6.–9. r.

Valerija Šömen

sreda, 7. šol. ura;
petek, 7. in 8. šol. ura

4.

Mlajši otroški pevski zbor

1.– 2 .r.

Valerija Šömen

sreda, 6. šol. ura

5.

Otroški pevski zbor

3.– 5. r.

Valerija Šömen

sreda, 8. šol. ura
petek, 6. šol. ura

6.

Folklora

1.–5.r.

Petra Šobak

ponedeljek, 7. šol. ura

7.

Likovni krožek

1.–3.r.

Karmen Rob

torek, 6. šol. ura

8.

Gimnastika

4.–5. r.

Alojz Krevh

torek, 6. šol. ura

9.

Lokostrelstvo

4. in 5. r

Zlatka Jerebic

sreda, 7. šol. ura

10.

Prva pomoč

8. razred

Petra Ritonja

četrtek, 7. šol. uro

11.

Lego krožek

1.–5. razred

Petra Ritonja

torek, 6. šol. ura

12.

Ples

1–4. razred

Melita T. Lebar

petek, 5. šol. ura

13.

Programerski krožek

7. –9. razred

Andrej Nemec

po dogovoru

14.

Erasmus+

7. –9. razred

Andrej Nemec

po dogovoru

15.

Nemške urice

4. –5. razred

Elizabeta Petrovič

torek, 7. šol. ura

16.

Nemške urice

6. razred

Elizabeta Petrovič

ponedeljek, 6. šol. ura

17.

Raziskovalna naloga

6. razred

Tatjana S. Podgorelec

ponedeljek, 7. šol. ura

18.

Priprava na tekmovanja

 

Alojz Krevh

po dogovoru