Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>> Program dela>> Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

Vseživljenjsko učenje

Interesne dejavnosti predstavljajo pomemben del vseživljenjskega učenja. To je razširjeni program dela šole in šola interesne dejavnosti organizira zunaj šolskega pouka. Namen je omogočiti odkrivanje in razvijanje interesov učencev ter korisno in zdravo preživljanje prostega časa.

Učenci in učenke izbirajo dejavnosti prostovoljno, šola jim s pomočjo mentorjev pomaga pri izboru in oblikovanju programa interesnih dejavnosti. Program in vsebine interesnih dejavnosti sooblikujejo učitelji in učenci ter ga udejanjajo z različnimi metodami in oblikami dela (raziskovalno delo, projektno učenje, ...).

Učencev pri interesnih dejavnosti učitelji v šoli ne ocenjujejo.

ŠT.

INTERESNA DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC/–KA

URNIK

1.

Ples

2.r.–5. r.

Melita T. Lebar

petek, 7.30–8. 15

2.

Kresniček

2.r. in 3. r.

Zlatka Jerebic

četrtek, 7.30–8.15

3.

Lok

4.r. in 5.r

Zlatka Jerebic

ponedeljek, 7.30–8.15

4.

Tehnično raziskovalna dejavnost

6.r. in 7. r.

Tatjana Podgorelec Strelec

petek, 13.00–13.50

5.

Likovni krožek

1.r.–3.r.

Karmen Rob

ponedeljek, 7.30–8.15

6.

Lego sistemi

1.r.–3.r.

Petra Ritonja

ponedeljek, 7.30–8.15

7.

Prva pomoč

8. r.

Petra Ritonja

sreda, 13.05–13.50

8.

Šah

1.r.–5.r.

Klementina Weis

petek, 7.30–8.15

9.

Gimnastika

6.,7. r.

Alojz Krevh

ponedeljek, 13.5 –14.40

11.

Otroško gledališče

3.r.–6. r.

Petra Šobak

ponedeljek, 7.30–8.15

12.

Otroški pevski zbor

1.r.–2.r

Valerija Šömen

sreda,12.30–13.15

 

Otroški pevski zbor

3.r.–5. r

Valerija Šömen

sreda in četrtek, 13.20–14.05

13.

Otroški mlajši orkester

3.r.–5.r.

Valerija Šömen

sreda, 7.30–8.15

14.

Mladinski pevski zbor

6.r.–9. r.

Valerija Šömen

sreda, 13.55–14.40
četrtek, 7.30–8.15
četrtek, 14.45–15.30

15.

Šolski orkester

6.r.–9. r.

Valerija Šömen

četrtek, 13.55–14.40

16.

Ustvarjalno v svet

6.r.–8. r.

Andrej Nemec, Božica Antolin

četrtek, 13.05–13.55

17.

Ustvarjalne delavnice

9.r

Metka Filip

ponedeljek, 13.55–14.40

18.

Programerske glavce

7.r.–9. r.

Andrej Nemec

po dogovoru