Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>> Program dela>> Vzgojni načrt

Uvajanje in spremljanje vzgojnega načrta v šolskem letu 2019/20

Pripravila: Terezija Zamuda, ravnateljica.

Zakorakali smo v novo šolsko leto 2019/20.  Želim, da to leto preživimo v duhu temeljnih vrednot naše šole: odgovornosti, spoštovanja in delovnih navad, ki nas povezujejo z vizijo naše šole:
S kakovostnim delom in medsebojnim spoštovanjem, želimo mladim privzgojiti odgovornost do sočloveka, dela in življenja.
Prav slednje je povezano z ustvarjalnostjo in inovativnostjo našega poslanstva..
Pri nastajanju Vzgojnega načrta so sodelovali učenci, starši in delavci šole, podrobneje pa načrt opredeljujejo Pravila šolskega reda.
Podeljevanje pohval, nagrad in priznanj učencem in učenkam je urejeno v internem Pravilniku o delitvi pohval, nagrad in priznanj učencem in učenkam OŠ Prežihovega Voranca Bistrica.
Sprejet imamo tudi Hišni red, ki podrobneje določa pravila življenja in dela na šoli, da bi to potekalo nemoteno in da bi bili šolska klima in kultura prijetni za učence in zaposlene. Nespoštovanje hišnega reda in kršitve hišnih pravil se bodo obravnavale po sprejetih pravilih.
Vsi dokumenti so na voljo na spletni strani šole.