Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Informacije za starše

 

SPLETNA ODJAVA OBROKOV (17. december 2018)

Spoštovani starši.

Sporočamo vam, da nam je po nekoliko daljšem časovnem obdobju in administrativnih preprekah, uspelo vzpostaviti spletni portal SAOP za odjavo obrokov prehrane, o čemer smo vas seznanili že v začetku šolskega leta na našem uvodnem srečanju. Spletna odjava obrokov se nahaja na naslednji povezavi: https://prehrana.opvbistricams.si/SPLETNEODJAVE.

Vsa potrebna navodila za prijavo v omenjeni portal se nahajajo v videoposnetku na povezavi http://www.icenter.si/predstavitev/funkcionalnosti-112/namenske-resitve/spletne-odjave-obrokov-172/ in navodilih na tej povezavi: https://prehrana.opvbistricams.si/SPLETNEODJAVE/Content/navodila%20za%20spletne%20odjave%20prva%20prijava.pdf. Prosimo, da oba dokumenta skrbno pregledate in čim prej pristopite k registraciji. Za morebitno pomoč ali pojasnila nas kontaktirajte na e-naslov: info@saop.si.

Hkrati sporočamo, da od 1. 1. 2019 naprej več ne bomo možna odjava preko e-pošte šole, ki ste jo lahko koristili v prehodnem obdobju, do uvedbe spletne odjave.

Hvala za vašo potrpežljivost in razumevanje ter vse dobro v letu 2019.

mag. Terezija ZAMUDA, ravnateljica

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA (DECEMBER 2018)

Dokumenti za e-poslovanje (september 2017)

Obrazec za obremenitev plačilnega računa (priponka .pdf)

Izjava za e-poslovanje (priponka .pdf)

Opomba: 1. stran izjave za e-poslovanje je namenjena staršem šole, 2. stran pa staršem vrtca.

 

POGOVORNE URE UČITELJEV V ŠOLSKEM LETU 2017/18 (september 2017)

Pogovorne ure
Starši učencev ste prijazno vabljeni na pogovorne ure z učitelji v popoldanskem času, datumi pogovornih ur so zapisani v Šolskem koledarju. V času popoldanskih pogovornih ur imate možnost razgovora tudi z ravnateljico šole. Vsak teden imate starši možnost pogovornih ur z učitelji in razredniki tudi v dopoldanskem času.
Prosimo vas, da vaš prihod v šolo predhodno najavite vsaj en dan pred želenimi pogovornimi urami.

Urnik dopoldanskih pogovornih ur


Učitelj/ica

Dan

Ura

Jasna Jurkovič

torek

7.00-7.30

Metka Filip

ponedeljek 

5. šolska ura (11.20-12.05) 

Petra Ritonja

torek 

7.00 - 7.30 

Melita T. Lebar

torek 

1. šolska ura (7.30 - 8.15) 

Miha Kavaš

ponedeljek 

3. šolska ura (9.40 - 10.25) 

Petra Šobak

četrtek 

5. šolska ura (11.15 - 12.05) 

Zlatka Jerebic

ponedeljek 

6. šolska ura (12.15 - 13.00) 

Marija Seršen

ponedeljek 

4. šolska ura (10.30 - 11.15) 

Vesna Pintarič

ponedeljek 

2. šolska ura (8.35 - 9.20) 

Alojz Krevh

sreda 

2. šolska ura (8.35 - 9.20) 

Klementina Weis

torek 

3. šolska ura (9.40 - 10.25) 

Božica Antolin

sreda 

1. šolska ura (7.30 - 8.15) 

Mateja Zelko

sreda 

4. šolska ura (10.30 - 11.15) 

Karmen Rob

torek 

1. šolska ura (7.30 - 8.15) 

Elizabeta Petrovič

torek 

2. šolska ura (8.35 - 9.20) 

Teo Pucko

torek 

5. šolska ura (11.20 – 12:05)  

Andrej Nemec

sreda 

3. šolska ura (9.40 - 10.25)  

Druge oblike (pisno, spletno in telefonsko obveščanje)
Pisne informacije o učnem uspehu bomo staršem posredovali ob zaključku posameznega ocenjevalnega obdobja.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI OD 1. DO 9. RAZREDA (april 2017)

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v skladu z 20a. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26. 7. 2013).

20a. člen
Šola za učence 1. razreda ponuja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.
Šola za učence 4., 5. in 6. razreda ponuja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih
predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.
Šola za učence 7., 8. in 9. razreda ponuja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

 Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Na naši šoli se izvaja NIP v 1. razredu – angleščina.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 2. IN 3. TRIADE

V šol. letu 2017/18 učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izberejo največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov. Na šoli ponujamo tuj jezik – nemščino (2 uri tedensko) in šport (1 ura tedensko). Opis tujega jezika - nemščina najdete na tej povezavi, opis športa pa na tej povezavi.
Učenci 7., 8. in 9. razreda, se lahko odločijo za neobvezni izbirni predmet – nemščino.

Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, učenci se zanje odločijo prostovoljno, vendar ga morajo obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca od pouka tega predmeta so starši dolžni opravičiti.

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in ocena se zapiše v spričevalo.

Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju, kar je priporočljivo predvsem za poučevanje jezika.

Pripravila:  
mag. Erika Hvala, svetovalna delavka

 

 

Obvestilo o obračunu akcije zbiranja odpadnega papirja (objavljeno 30. september 2015)

Na tej povezavi si lahko ogledate dokument z obračunom akcije zbiranja odpadnega papirja.

VABIMO VAS K OGLEDU FILMA, KI NAJ VAM SLUŽI KOT EDEN IZMED NAPOTKOV PRI VZGOJI VAŠIH OTROK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikoli ni prezgodaj začeti z vzgojo in učenjem ...

Nikoli ni prepozno za vzgojo in učenje ...

Vsak čas je ravno pravi za vzgojo in učenje ...

 

Denarne zadeve

Denarne zadeve lahko urejate pri svojih razrednikih oziroma razrednih blagajnikih, ki denar nato posredujejo v tajništvo. Šola ima sklad samostojnih prispevkov. Prispevate lahko po svojih zmožnostih na transakcijski račun: 01215-6030647552 s pripisom »za sklad«. Za vsak prispevek vam bomo hvaležni. 

Kako naj starši prispevajo k uresničitvi šolskih pravil:

1. Otroke ne pošiljajte v šolo veliko prej kot se začne pouk. Zaželeno je, da so učenci v šoli 10 minut pred začetkom pouka.
2. Učenci samostojno odidejo v učilnico. V garderobi za otroke poskrbijo dežurni učitelji, ki učence ob zvonjenju usmerjajo v razred.
3. Ko pridete po otroka v podaljšano bivanje, prosimo počakajte pred razredom, da ne zmotite šolskega dela. Učitelji bodo vašega otroka opozorili, da ste prišli ponj.
4. Brez dovoljenja učitelja ni dovoljeno vstopati po končanem pouku v razred vašega otroka. V kolikor vaš otrok kaj potrebuje, naj skuša sam urediti stvari. Zaupajte mu, da to zmore.
5. V kolikor se želite individualno pogovoriti s strokovnim delavcem na šoli ali z ravnateljico, prosimo, da se telefonsko ali po mailu vnaprej najavite in se dogovorite za ustrezen termin.
6. V primeru vprašanj, dilem ali težav v zvezi s šolo ali s šolanjem vašega otroka, vas prosimo, da upoštevate postopnost (učitelj, razrednik, svetovalna služba, ravnateljica, predstavnik sveta staršev).
7.  Bodite previdni in potrpežljivi pri prihodih in odhodih iz šolskega dvorišča z avtomobilom, otroci so lahko nepredvidljivi, zato dodatna previdnost ne bo odveč.
8. Skupna druženja staršev, otrok in strokovnih delavcev šole so prijetna (prireditve, ostale dejavnosti) vendar bodo še bolj, če nam boste pomagali poskrbeti za varnost in primerno vedenje vašega otroka.