Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba

Zadnja sprememba dne 13. 10. 2017.

"Vsak učenec se zmore naučiti, vendar ne na isti dan ali na enak način." - G. Evans

 

 

 

Dragi učenec/ka!

Tvoj vsakdan je sestavljen iz mnogih trenutkov. Včasih se zgodi, da potrebuješ kak nasvet. Mogoče ti je kdaj na šoli dolgčas pa ne veš, kaj lahko počneš v prostem času. Včasih se zalomi pri učenju, včasih pri ljubezni. Včasih se zgodi, da se kaj lepega ali manj lepega dogodi doma.

V takih trenutkih me lahko poiščeš na šoli.

Na svetovalno službo se lahko obrneš:

V skupnem pogovoru bova skušala poiskati poti iz tvojih skrbi!

Dragi starši!

Vzgoja otrok je umetnost in zelo odgovorno delo. Pri tem vam želimo stati ob strani in biti tu za vas, ko nas boste potrebovali. V primeru vzgojnih vprašanj, učnih težav vaših otrok, v zvezi z željami pri sodelovanju s šolo, se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo - na pedagoginjo Ksenijo Horvat.
V šolski svetovalni službi namenjamo posebno skrb:

Sodelovanje staršev s šolo je najboljša pot za otrokov optimalen razvoj. Od staršev pričakujemo, da redno spremljate otrokovo šolsko delo ter da ste v odnosih s šolo odkriti in odgovorni, s tem ste vzgled svojim šolarjem.
Prizadevamo si, da bi staršem nudili oporo, spodbudo in pomoč pri vzgoji. Starši lahko predlagate spremembe, se obrnete po nasvet ali pridete na pogovor, ko ste v stiski. S skupnimi močmi bomo iskali odgovore ali reševali probleme.
V kolikor je potrebno, svetovalni delavki v soglasju z vami sodelujeta tudi z drugimi zunanjimi institucijami in strokovnimi delavci (Center za socialno delo, Zavod za šolstvo, mobilni specialni pedagog in po potrebi tudi drugi strokovni delavci).

 

Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba sodeluje z učenci, starši, učitelji, vodstvom šole in z zunanjimi institucijami pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole in pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela. Svetovalno delo obsega naslednja področja:

Preventivne dejavnosti
So dejavnosti, ki so usmerjene na ozaveščanje posameznega otroka ali na skupine, v katerih učence seznanjamo o načinih iskanja ustrezne pomoči. V te namene organiziramo različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole. Preventivne dejavnosti obsegajo naslednje teme:

 

Socialna pedagoginja mag. Erika Hvala je na šoli ali v vrtcu vsak dan med 7.00 in 14.30 uro, ob sredah med 9. in 14.30 uro.
Starši se boste s svetovalno delavko srečali na vpisu šolskih novincev, na delovnih srečanjih za poklicno orientacijo, pri reševanju socialno ekonomskih problematik (šolska prehrana, šola v naravi itd.) na raznih roditeljskih sestankih, pri reševanju učnih in vzgojnih težav, in še marsikje. Učenci pa pri urah individualne učne pomoči, pri izvajanju koncepta nadarjenih učencev, pri razrednih urah, na dnevih dejavnostih itd.
Starši lahko pridete na pogovor v svetovalno službo prostovoljno, po predhodnem dogovoru oz. najavi (telefonski klic, najava po razredniku ali učencu).

Če vas zanima še kaj več, če bi želeli kaj vprašati... lahko pišete na erika.hvala(pri)guest.arnes.si.