Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

S kakovostnim delom in medsebojnim spoštovanjem, želimo mladim privzgojiti odgovornost do sočloveka, dela in življenja.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Obvestila

NADARJENI


Življenje ni lahko za nikogar.
A kaj potem?
Ohraniti moramo vztrajnost in še zlasti zaupanje vase. Verjeti moramo, da smo za nekaj nadarjeni in to uresničiti za vsako ceno.

                                                                                  Marie Curie

 

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci

Kriteriji

Odkrivanje (evidentiranje in...)