Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

S kakovostnim delom in medsebojnim spoštovanjem, želimo mladim privzgojiti odgovornost do sočloveka, dela in življenja.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Učenje
Povezave do zloženk in zgibank

Učenje in učni stili (datoteka .pdf)

Zgibanka BRANJE (datoteka .pdf)

Zgibanka Branje in Pisanje (datoteka .pdf)

Zloženka Branje, pisanje 3 (datoteka .pdf)

Zloženka matematika (datoteka .pdf)