Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

S kakovostnim delom in medsebojnim spoštovanjem, želimo mladim privzgojiti odgovornost do sočloveka, dela in življenja.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Področja dela svetovalne službe v šoli

PODROČJA DELA SVETOVALNE SLUŽBE V ŠOLI


1. KARIERNA ORIENTACIJA
Področja aktivnosti so:

2. VPIS OTROK V ŠOLO
Področja aktivnosti so naslednja:

 3. SVETOVALNO DELO Z UČENCI
Področja aktivnosti so naslednja:

3. SVETOVALNO DELO S STARŠI IN UČITELJI
Področja aktivnosti zajemajo:

 4. POSVETOVALNO DELO Z VODSTVOM IN PEDAGOŠKIMI DELAVCI ŠOLE
Področja aktivnosti zajemajo:

5. RAZVOJNO PREVENTIVNO DELO
Področja aktivnosti so predvsem:

6. OBRAVNAVANJE SOCIALNO EKONOMSKIH STISK
Področja aktivnosti so:

7. DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI
Področja aktivnosti zajemajo:

8. DRUGO DELO
Področja dela zajemajo še:

 

Programske smernice najdete na tej povezavi:

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_drugo/Programske_smernice_za_svetovalno_sluzbo_v_osnovni_soli.pdf