Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>> O šoli

Osnovni podatki o šoli

Naslov:
Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica
Srednja Bistrica 49/b
9232 Črenšovci
Telefon:
02 5735 820 (tajništvo),
02 5735 822 (ravnateljica),
02 5735 825 (zbornica),
Fax: 02 5735 821, GSM: 031 763 282
e-pošta: o-pvbistrica.ms@guest.arnes.si
 
Spletišče: http://www.opvbistricams.si
 
Ravnateljica
mag. Terezija Zamuda, elektronski naslov: terezija.zamuda@guest.arnes.si
Poslovna sekretarka
Matejka Žekš
Računovodja
Elizabeta Žerdin
Številka TR
01215 6030647552
ID številka za DDV
SI94330522
Matična številka
5089751000

Šolo upravljata ravnateljica in Svet zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica.

Ustanovitelj šole je občina Črenšovci. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica (Ur. l. št. 64, z dne 15.11.1996).

Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica s svojo vzgojno-izobraževalno dejavnostjo uresničuje in zagotavlja potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji otrok na območju, za katerega je ustanovljena.

Šolski okoliš obsega področje naselij Dolnje, Srednje in Gornje Bistrice.

Šolski prostor zavoda obsega zgradbo šole s telovadnico, šolsko dvorišče, športne površine, športno dvorišče ter zelenice ob šolski zgradbi.