Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>>Knjižnica

Šolska knjižnica

sova

Šolsko leto 2018/19

 

 

"Najboljša knjiga je najboljša družba." (Lord Chesterfield)

 

Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire,
ki omogočajo vsem članom šolske skupnosti,
da postanejo kritični misleci in
učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik,
formatov in na različnih nosilcih.
                                                       (UNESC-ov manifest)

URNIK IZPOSOJE

Naša šola se je letos priključila prvemu Nacionalnemu mesecu skupnega branja,ki bo potekal  od 8. septembra( mednarodni dan pismenosti) do 8. oktobra 2018. Njegov namen je boljše prepoznavanje pomena bralne pismenosti in bralne kulture. Društvo Bralna značka Slovenije pripravlja različne bralnospodbujevalne dogodke , ki bodo potekali po celi Sloveniji. Več o tem si lahko preberete na:
https://dogodkovnik.asc.si/nmsb2018/

Na šoli bomo ta mesec brali skupaj, učenci bodo brali otrokom v vrtcu,v vaški knjižnici Bistrica pa bodo od 24. do 28. Septembra »bralne urice«.

URA

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

1. 7.30-8.15

 

 

 

 

 

2. 8.35-9.20

 

 

 

VRTEC

 

3. 9.40-10.25

 

OŠ KOBILJE

 

 

OŠ KOBILJE

4. 10.30-11.15

 

 

 

 

 

5. 11.20-12.05

 

 

 

 

 

6. 12.10-12.55

 

 

 

 

 

7. 13.15-14.00

 

 

 

 

 

ZA VSE UČENCE OD 1. DO 9. RAZREDA.
BZ PO DOGOVORU.

                                                                                                                 knjižničarka Elizabeta Petrovič

 

O knjižnici

Šolska knjižnica je dobila svoj prostor leta 1996, ko se je k šoli zgradil prizidek. Meri 70 kvadratnih metrov in del knjižnice uporabljamo tudi kot čitalnico.V knjižnici je okrog 5000 enot računalniško obdelanega knjižnega in neknjižnega gradiva. Gradivo je razporejeno po enotnih standardih.

V knjižnici uporabljamo Windows program SAOP, WinKnj in smo pridružena članica sistema COBISS-OPAC. Za potrebe učencev je v knjižnici en računalnik z dostopom do interneta.

Leposlovne knjige za učence so urejene po starostnih stopnjah (C, P, M, in L), poučne knjige pa po univerzalni decimalni klasifikaciji (UDK); znotraj obeh ureditev po abecedi avtorja oz. naslova.

Gradivo je razporejeno po enotnih standardih.

C – cicibani (1. – 3. razred) – rumeni trakovi,
P – pionirji (4. – 6. razred) –rdeči trakovi,
M – mladinci (7. – 9. razred) – modri trakovi,
L – ljudsko slovstvo – beli trakovi.

O Splošno (enciklopedije, priročniki, slovarji, leksikoni)
1 Filozofija. Psihologija. Etika.
2 Verstvo. Teologija.
3 Družbene vede (šolstvo).
4
5 Matematika. Prirodoslovne vede.
6 Uporabne vede. Medicina. Tehnika.
7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Razvedrilo. Šport.
8 Jeziki. Jezikoslovje. Književnost.
9 Domoznanstvo. Geografija. Zgodovina.

Neknjižno gradivo in serijske publikacije
V prostorih čitalnice lahko učenci prelistajo revije. Poleg revij hranimo za potrebe pouka še neknjižno gradivo (avdio, video kasete, CD-je, DVD-je).

Dejavnosti v knjižnici

V šolski knjižnici potekajo stalne dejavnosti:

Uporabniki si lahko na dom izposojajo vse knjižno gradivo, razen referenčnega gradiva (slovarji, enciklopedije …). Izposojevalni rok za knjige je 21 dni, za knjige domačega branja, za nemško in angleško bralno značko pa 7 dni. Podaljševanje roka izposoje za te knjige ni možno. Dva tedna pred koncem šolskega leta morajo učenci vrniti vse izposojene knjige, učenci devetih razredov pa teden dni pred koncem pouka.
S knjižničnim gradivom je potrebno ravnati skrbno. Izgubo izposojene knjižne enote je bralec dolžan nemudoma prijaviti knjižničarki. Izgubljeno knjižno enoto mora bralec nadomestiti z novo oz. plačati ustrezno odškodnino.
Če bralec knjižnično enoto namerno poškoduje, plača trikratne stroške nabavne cene.
V prostorih knjižnice obiskovalci spoštujejo bonton in se obnašajo prostoru primerno.
                                                                                                                                  Knjižničarka Elizabeta Petrovič

Kratka zgodovina knjižnice

V kroniki naše šole je zapisano, da se je v letu 1922/23 iz proračuna namenil denar za nakup raznih učil in za učiteljsko knjižnico. Nekaj mladinskih knjig je šoli v znak hvaležnosti darovala Jugoslovanska matica. Leta 1935/36 je v kraju delovala javna knjižnica, ki jo je upravljala učiteljica Angela Križman. Do leta 1965 je šola sodelovala z vaško knjižnico, ki so jo upravljali učitelji šole.

Ko je bila leta 1961 zgrajena nova šolska stavba je na šoli začela delovati strokovna in pionirska knjižnica. Prva je bila namenjena učiteljem, druga učencem.

V strokovni knjižnici je izposojala Zver Elizabeta, v pionirski knjižnici Lebar Albina.

Učenci so bilii naročeni na mladinski tisk (Pionirski list, Pionir, Ciciban). Nabavi se precej novih knjig za obe knjižnici, ki sta urejeni kartotečno.

Z večanjem števila otrok so v 80-tih letih prostore knjižnice preselili na hodnik (del hodnika se je zagradil). Leta 1996 smo dobili prizidek in s tem tudi prostor za knjižnico.