Geofizikalni observatorij
Pot na Golovec

Štepanja vas, Rudnik

Stran prikazuje oris poti s posameznimi stojišči. Predlagamo Vam, da "prehodite" celotno pot, saj je končni test pripravljen s poudarkom na vsebini posameznih stojišč. Svoje spoznanje lahko preverite tudi v naravi tako da, si pomagate z zemljevidom in poiščete posamezna stojišča. Gozdna učna pot na Golovcu pa je sedaj tudi zares postavljena.

Želimo Vam veliko resničnih in virtualnih užitkov!

Timko ekipa in
Naravoslovni krožek,
OŠ Poljane