GOLOVEC

Kadar tehtamo , kam bo usmerjen naš prihodnji izlet, pomislimo tudi na to, da so za vse ljubitelje narave, radovedneže, v učne namene in za amaterske naravoslovce pripravljene posebne poti. Ena takih je tudi na Golovcu.

Kdo ne pozna Golovca - priljubljene izletniške točke Ljubljančanov? Golovec z najvišjim vrhom
Mazovik (450m) je nadaljevanje Šišenskega hriba in Grajskega griča in je sestavni del litijske antiklinale oz. Posavskega hribovja. V celoti je pokrit z gozdom, v večini zgrajen iz paleozoiskih glinovcev, peščenjakov in laporjev. Na Golovec vodi več poti oz. izhodiščnih točk. Če nam je bližja severna stran, se lahko odpravimo iz Štepanjskega naselja ali Hrušice; če pa se odločimo za južno stran, si lahko vzamemo kot izhodišče Rakovnik ali Rudnik.

Najbližje izhodišče za gozdno učno pot so Poljane. Tu Golovec loči od mesta Grubarjev prekop, prek katerega vodita dva mostova. Ko se začnemo vzpenjati, pridemo po približno kilometru do
astronomsko geofizikalnega observatorija, ki deluje od leta 1958 leta in že smo na začetku gozdne učne poti, ki je dolga približno 1100m. Pot lahko potem nadaljujemo proti Orlam, če nam primanjkuje pohodniške vneme, pa sestopimo v Bizoviku.