PREPOZNAVANJE IN LOČEVANJE DREVES

 Drevesa ločujemo glede na barvo in obliko listov, plodov, cvetov, lubja ter skorje. Pri ločevanju nam včasih pomaga tudi oblika krošnje.

Izkaznice dreves:

Bukev         

Beli gaber   

 Divja češnja

Jerebika    

Lipovec         

Gorski javor

Smreka   

Macesen  

Rdeči bor

Maklen      

Robinja 

Hrast – Dob   

Rdeči hrast    

Pravi kostanj   

Navadna breza   

Lipa