ZGRADBA DEBLA IN STAROST DREVES

Deblo je olesenelo steblo in je predvsem značilno za grme in drevesa. Olesenitev stebla pa omogoča kambij, ki se nahaja znotraj žil. Preden steblo oleseni, se tudi med žilni kambij, kar omogoča nastanek kambijskega obroča. Celice kambijskega obroča se intenzivno delijo in tvorijo navzven skorjo, v kateri ležijo sitaste cevi, in navznoter les, v katerem ležijo vodovodne cevi.

 

Kambij intenzivneje tvori les kot skorjo, zato je na prerezu debla večji delež lesa kot skorje. V zmerno toplih krajih kambijski obroč deluje od spomladi do jeseni, pozimi pa počiva. Vsako leto naredi kambijski obroč po eno braniko, ki je zgrajena iz svetlejšega pomladnega lesa in temnejšega poletno-jesenskega lesa. Ostro mejo med branikami predstavlja letnica, ki nam pove starost drevesa in nakazuje zimski počitek kambija. Po razporejenosti in gostosti letnic pa lahko ugotovimo, v kakšnih pogojih je raslo drevo. Če so letnice zelo gosto skupaj, pomeni, da drevo ni imelo ugodnih pogojev, zato je prirastek lesa manjši.