KISLA TLA Z RDEČIM BOROM IN BOROVNICO

 

Tla so na tem območju zelo kisla, izmerjen pH tal je 4. O tem priča tudi prisotnost borovnice, ki je značilna acidofilna vrsta . Rdeči bor je izrazito svetloljubna vrsta, dobro prenaša sušo in nizke temperature. Ker je v preteklosti na tem delu prišlo do poseke, je prisojni del pobočja zarasel rdeči bor kot pionirska vrsta. Glede na rastiščne zahteve in pogoje je rdeči bor izrazito skromna in prilagodljiva vrsta, ki jo najdemo tako na kislih kot bazičnih tleh.

Rdeči bor kot pionirska vrsta zaraste tudi degradirana in osiromašena tla, ki so nastala kot posledica steljarjenja.

Rdeči bor zelo hitri prepoznamo po značilni rdečkasti barvi skorje. V višino zraste do 40 metrov in doseže starost 600 let. Ima izrazito močne korenine s katerimi se trdno zakorenini v tla. Na kratkih poganjkih ima v šopu po dve spiralasto zaviti iglici.