GOSPODARJENJE Z GOZDOM

Človek z gozdom gospodari, kar pomeni, da si želi s pomočjo gozda zagotavljati določene dobrine (les, kisik, hrana, gibanje…).
Umno pa z gozdom gospodarimo tako, da nam gozd trajno poleg lesa in drugih dobrin (
gozdni sadeži) opravlja tudi ekološke in socialne funkcije.Za dobro gospodarjenje z gozdom je potrebno najprej dobro poznati življenje gozda, njegovo biološko delovanje, tako da lahko strokovno načrtujemo in usmerjamo razvoj gozda.

Če iz gozda samo nenačrtno jemljemo, ne da bi ga negovali v vseh njegovih razvojnih fazah, ga osiromašimo, opustošimo ali celo izkrčimo, kar tudi pomeni, da vzamemo dom mnogim gozdnim živalim.


Da bi se gozdarji pri načrtovanju gozda lažje orentirali, si pomagajo z barvnimi oznakami. Rdeče vodoravne črte, napisane na lubju dreves, so gozdarske oznake. Te pomagajo gozdarjem, pa tudi lastnikom gozda, da se v gozdu lažje orientirajo.

Dvojna rdeča črta pomeni mejo oddelka.
Če je nad črto še številka to pomeni številko oddelka. Oddelek je del gozda, ki predstavlja trajno ureditveno enoto gozda.
Ponavadi je velik od 20-50 hektarjev, v povprečju 30 hektarjev. Gozd je razdeljen na oddelke zaradi načrtovanja in spremljanja gospodarjenja z gozdovi. Enojna rdeča črta na drevesu pomeni parcelno mejo. Služi predvsem lastnikom gozda za označevanje mej svojih posesti. Parcele so lahko različno velike.