#
       
 

Testi, izpiti


V šoli

Doma

Ne v šoli, ne doma 
Članki in prispevki

 

Članki

 • Dirichletov izrek o praštevilih v aritmetičnih zaporedjih (moje diplomsko delo)
 • Fermatova števila (Presek, 5/2008)
 • Neenakosti - primerno za 1. letnik SŠ
 • Z barvanjem hišk do formule za vsoto potenc - objavljeno v Preseku 2005/5
 • Poligonska števila - objavljeno v Preseku 2005/3
 • Dirichlet - objavljeno v Preseku 2005/1
 • Zmagovite kocke - objavljeno v Preseku 2003/1
 • Pitagorejci
 • Trigonometrične neenakosti v trikotniku
 • Jensenova neenakost
 • Kombinatorika in indukcija
 • Hardy - Weinbergovo ravnovesje
 • Linearne diofantske enačbe - primerno za 1. letnik SŠ
 • Kongruence - primerno za 1. letnik SŠ

Geometrija - prispevki

 • pomembnejši izreki