Predmeti

¦ Logika

¦ Moralna filozofija

¦ Moralna teorija

¦ Estetika

¦ Etika v javnem življenju

¦ Etika javne uprave

¦ Poslovna etika

nazaj na glavno stran...

Filozofska fakulteta (UL)
sreda 10:30-12:10 (I. skupina; 34) in četrtek 17:10-18:50 (II. skupina; 325) ; govorilne ure: sreda ob 12:10 v sobi 431b.

Rezultati izpitov

Vsebina predmeta: Neformalna logika (veljavnost in zdravost argumenta, struktura argumenta, diagramiranje argumentov, logična analogija oz. metoda protiprimerov, logične napake in zmote).
Stavčna logika (jezik stavčne logike, prevajanje iz naravnega jezika, resničnostne tabele, semantična drevesa, naravna dedukcija).
Predikatna logika (jezik predikatne logike, prevajanje iz naravnega jezika v jezik predikatne logike).

Obveznosti študenta pri vajah: pisni izpit, ki zajema snov obravnavano na vajah. Študentka ali študent mora s pozitivno oceno (6 ali več) opraviti pisni izpit iz logike, da lahko pristopi še k ustnemu izpitu (prof. dr. Olga Markič) in pridobi končno oceno pri predmetu. Prijava v elekt. sistem za pisni del izpita ni potrebna, študent se kasneje prijavi le na ustni izpit, kjer pridobi dokončno oceno pri predmetu.

Gradiva za predmet v akad. letih 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012 in 2010/2011:

• Vaja 1 - Argument in diagramiranje argumentov
• Vaja 2 - Veljavnost argumenta in metoda protiprimerov
• Vaja 3 - Logične napake in zmote
• Vaja 4 - Prevajanje iz naravnega jezika v jezik stavčne logike
• Vaja 5 - Tabeliranje sestavljenih stavkov in dokazovanje veljavnosti argumentov s pomočjo resničnostnih tabel
• Vaja 6 - Semantična drevesa
• Vaja 7 - Naravna dedukcija
• Vaja 8 - Prevajanje iz naravnega jezika v jezik predikatne logike
Dodatna vaja - Ponavljanje snovi, 2. 1. 2013
• Ponavljanje za izpit

Izpitni roki v 2013/2014: 10. september 2014, ob 15:00 v sobi 431b; 27. avgust 2014 ob 9:00 v pred. 345; 28. maj 2014 ob 11:20 v pred. 434 in 9. junij 2014 ob 13:00 v pred. 426; 21. 1. 2014 ob 14:00 v pred. 34; 10. 2. 2014 ob 10:00 v pred. 434;ostali roki bodo napovedani naknadno (predhodna prijava na izpitni rok ni potrebna; prijava se opravi za ustni del izpita).

Izpitni roki v 2012/2013: 21. 1. 2013 ob 8:00 v pred. 15; 6. februar 2013 ob 16:00 v pred 434; 29. maj 2013 ob 15:30 v pred. 434; 10. junij 2013 ob 9:00 v 434; 26. avgust 2013 ob 9:00 v pred. 434; dodatni rok: 2.9.2013 ob 13:00 v 431b.

Izpitni roki v 2011/2012: 24. januar 2012 ob 13:00 v pred. 34; 7. februar 2012 ob 15:00 v sobi 431; 14. februar 2012 ob 8:30 v pred. 430; izredni študij:  4. april ob 15:20 v 431; 23. maj ob 12:10 v 343; četrtek, 21.6.ob 10:00 v 434; 29. avgust 2012 ob 10:00 (434).

Prijava ni potrebna. Študenti naj s seboj prinesejo indeks ali štud. izkaznico.

Informacije, izpitni roki, konzultacije: vojko.strahovnik@gmail.com

Gradiva za predmet v predhodnih letih:

Vaja 1 Vaja 2 Vaja 3
Vaja 4 Vaja 5 Vaja 6
Vaja 7 Vaja 8 Vaja 9
Vaja 10 Vaja 11 Vaja 12
Vaja 13 Vaja 14 Vaja 15
Vaja 16 Vaja 17 Vaja 18
Vaja 19 Vaja 20 Vaja 21
Vaja 22    

Študijska literatura:
Uršič Marko, Markič Olga: Osnove logike, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2003.
Šuster Danilo: Moč argumenta. Logika in kritično razmišljanje, Maribor: Pedagoška fakulteta, 1998.
Šuster Danilo: Simbolna logika, Maribor: Pedagoška fakulteta, 2000.
Jerman, Frane: Logika za mlade, Zavod za šolstvo, Ljubljana, 1979.
Ule, Andrej: Mali leksikon logike, Tehniška založba Slovenije, 1997.

Nekaj uporabnih spletnih povezav:
On-line uvod v logiko z interaktivnimi vajami

Argument
Neformalna logika
Logične zmote in napake
Logične zmote in napake 2
Deduktivna logika
Propozicionalna logika
Online vaje iz logike
Rezultati izpitov