Predmeti

¦ Logika

¦ Moralna filozofija

¦ Moralna teorija

¦ Estetika

¦ Etika v javnem življenju

¦ Etika javne uprave

¦ Poslovna etika

nazaj na glavno stran...

Akademija za glasbo (UL)

Vsebina predmeta v akad. letu 2010/2011

Uvod v premet, napoved vsebine in izpitna literatura

Filozofija glasbe

Zgodovina estetike glasbe - antika

Zgodovina estetike glasbe - srednji vek

Zgodovina estetike glasbe - novi vek I

Zgodovina estetike glasbe - novi vek II

Zgodovina estetike glasbe - Hanslick

Zgodovina estetike glasbe - Ingarden

Informacije, izpitni roki, konzultacije: vojko.strahovnik@gmail.com ; naslednji izpitni rok bo 29.8.2012 ob 10:00 v predavalnici 434 na Filozofski fakulteti. Študenti naj svojo prisotnost predhodno najavijo preko e-pošte.


Vsebina predmeta v akad. letu 2009/2009 in prej:

1. Filozofija glasbe: temeljna vprašanja
- ontologija glasbe
- glasba in custva
- razumevanje glasbe
- vrednost glasbe

2. Splošna zgodovina estetike in estetika glasbe
- antika (predsokratiki, Platon, Aristotel, Plotin)
- srednji vek (Avguštin, Tomaž Akvinski, renesansa)
- novi vek (Hobbes, Hume, Baumgarten, Kant, Schopenhauer, pokantovska estetika)
- estetika v 20. stoletju

3. Izbrani problemi glasbene estetike
- estetika glasbe
- Eduard Hanslick: O glasbeno lepem
- fenomenologija in fenomenološka estetika, o naravi glasbenega dela (Ingarden)
- glasba in custva

Obveznosti študenta: izpit

Študijska literatura: dostopna kot skriptav okviru študentskega inform. sistema fakultete

 •  zapiski s predavanj
 •  Jerman, Frane (1983) Sprehodi po estetiki, Ljubljana: Mladinska knjiga.
 •  Barbo, Matjaž (2007) Izbrana poglavja iz estetike glasbe, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 •  Kante, Božidar (2001) Filozofija umetnosti, Jutro, Ljubljana, 2001.
 •  Dahlhaus, Carl (1986) Estetika glasbe, Ljubljana: Cankarjeva založba.
 •  Ingarden, Roman (1980) "Glasbeno delo in problem njegove istovetnosti". V: R. Ingarden, Eseji iz estetike, Ljubljana: Slovenska matica.
 •  Kania, Andrew "The Philosophy of Music", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2007 Edition), Edward N. Zalta (ed.)

Gradiva za predmet:

Uvodno predavanje: predstavitev predmeta
1. predavanje: estetika, estitika glasbe, filozofija glasbe
2 predavanje: zgodovina estetike - antika
3. predavanje: zgodovina estetike - srednji vek
4. predavanje: zgodovina estetike - novoveška estetika 1
5. predavanje: zgodovina estetike - novoveška estetika 2
6. predavanje: zgodovina estetike - I. Kant & estetika v (nemški) romantiki
7. predavanje: zgodovina estetike - Estetika po Kantu: Schelling, Hegel, Schopenhauer & Nietzsche
8. predavanje: Eduard Hanslick
9. predavanje: Roman Ingarden - O naravi glasbenega dela
10. predavanje: Uganka estetskih nacel

Informacije, izpitni roki, konzultacije: vojko.strahovnik@gmail.com