"Uradna" astronomska imena

Astronomija je stara znanost. Njena nomenklatura (imenstvo) pogosto prihaja iz tradicije in zgodovine (predvsem grške in rimske mitologije) in ne iz nečesa, kar bi bilo danes bolj smiselno. Imena objektov v sončnem sistemu so še posebno taka. International Astronomical Union (IAU) - Mednarodna astronomska zveza uradno skrbi za dodeljevanje astronomskih imen in je zelo občutljiva na astronomsko tradicijo.

Planeti

Planeti v našem sončnem sistemu dobijo imena kolikor hitro je to mogoče. Da bi danes našli kakšne nove, ni prav verjetno, razen ko jih bomo našli okoli kakšne druge zvezde. Kdo ve, kakšna pravila se bodo potem uporabljala.

Sateliti

Sateliti planetov dobijo začasno oznako (ta kaže leto odkritja) od Central Bureau for Astronomical Telegrams (CBAT) po zadostni demonstraciji o obstoju satelita. Na primer, ko je Voyager 2 našel nekaj novih lun med srečanjem z Neptunom leta 1989, so bile imenovane S/1989 N 1, S/1989 N 2 itd. Ko so lahko toliko natančno določili orbite, da so lahko napovedali prihodnje položaje z primerno natančnostjo, so objekte določili z rimsko številko (npr. Neptun VIII) in objekt lahko dobi ime (npr. Proteus). (Ime predlaga(jo) odkritelj(i), vendar se močno priporoča sledenje tradiciji poimenovanja. Torej če bi radi imenovali planet ali satelit, potem si dobite knjige o mitologiji. Treba je paziti, ker Uranove lune dobijo svoja imena po literarnih predlogih in ne mitoloških. To se trenutno dogaja za nekaj novih Uranovih lun, odkritih nedavno.

Asteroidi

Asteroidi dobijo najprej začasno številko od Minor Planet Center (MPC), ki kaže leto in mesec odkritja. Začasna označba je leto, sledi črka, ki pove polovico meseca, v katerem se je odkritje zgodilo, sledi pa še črka, ki pove zaporedje odkritja v tej polovici meseca. Torej je bil 1982 DB odkrit v drugi polovici februarja 1982 in je drugi odkriti asteroid v tej polovici meseca. Ko so njihove orbite dovolj dobro poznane, da se lahko dobro napove prihodnji položaj, dobijo stalno številko in ime. "243 Ida" je 243. asteroid, ki je bil oštevilčen (ne nujno 243. odkrit). Ime izbere odkritelj, vendar je tu precej več svobode pri poimenovanju; asteroidi so lahko imenovani po živih osebah ali po skoraj vsem drugem (npr. "2309 Mr. Spock"; nekateri so bili imenovani tudi po popularnih glasbenikih). Končne odločitve naredi komite IAU. Za več informacij glej: "Kako so imenovani mali planeti?".

Kometi

V preteklosti so kometi najprej dobili začasne označbe, ki so imele leto in malo črko, kar pomeni vrstni red odkritja v letu (npr. 1994a je bil prvi komet odkrit ali ponovno odkrit leta 1994, 1994b drugi itd.) Lahko se je dajalo tudi pravo ime. Kometu so lahko pripisali do tri (najraje neodvisne) odkritelje. Nekaj časa kasneje so kometom, ki so šli čez perihelij v tem letu, dali oznako z rimsko številko, ki je kazala vrstni red prehoda perihelija. Oznake z rimskimi številkami za leto 1993 in 1994 so bile dane leta 1995 v januarski seriji okrožnic Minor Planet Circulars (MPC-ji).

Celotem sistem poimenovanja in označevanja kometov je bil prenovljen z začetkom leta 1995. Glavne točke nove sheme so:

  1. začasna označba se bolj sklada z označbo malih planetov. Prvi komet odkrit v prvi polovici januarja 1995 se imenuje 1995 A1, drugi 1995 A2 itd.
  2. dolgo-periodični kometi in enkratno pojavni kometi dobijo le začasno označbo - zanje ni poimenovanja z rimskimi številkami.
  3. po ponovnem pojavu (ali po prehodu afelija) dobijo periodični kometi zaporedno številko. Npr. P/Halley bo 1P.
  4. stalni ponovni pojavi periodičnih kometov ne dobijo začasne označbe.
  5. narava kometove orbite bo označena s predpono: P/ za periodične komete, C/ za dolgo-preiodične komete, D/ za mrtve komete (npr. 1993e) in X/ za nesigurne komete. Dodatna je lahko še oznaka A/ za objekte, ki so mali planeti.
  6. kometi se bodo v splošnem še naprej imenovali po njihovih odkriteljih, da bi zagotovili poštenost in preprostost.
  7. začasne označbe kometov bo dala CBAT. Stalne številke kometov bo dal Minor Planet Center.

Nova shema se bo uporabila tudi na starih kometih, ki bodo dobili nove označbe. Tu je interaktivni konverter med starim in novim stilom označevanja kometov.

Nekateri primeri novega označevanja kometov:

C/1995 Q2 (Hartley-Drinkwater)  
P/1994 P1-A (Macholz 2) fragment A razdeljenega kometa
P/1996 A1 (Jedicke) nov periodični komet
125P rutniska opazovanja periodičnega kometa

Tu je kopija uradne resolucije IAU.

Površinske strukture

Površinske strukture planetov, satelitov in asteroidov sledijo zapleteni konvenciji od IAU Nomenclature Committee. Med temi določilo so tudi omejitve, da planetarna značilnost ne sme imeti imena žive osebe ali politične ali verske osebnosti iz zadnjih 200 let. Dobro razlago tega lahko najdemo v knjigi *Planetary Mapping*, od Greeley & Batson Cambridge U.Press, 1990. (Dobro je imeti tudi Planetary Map FAQ Phila Strookea)

[ Preurejeno iz usenet sporočil od Billa Higginsa in Gareth Williams, kakršnekoli napake so moje. ]

Gazetteer of Planetary Nomenclature

Ta stran vsebuje podrobne informacije o vseh imenih topografskih značilnosti in značilnosti albeda na planetih in satelitih (in nekaterih planetarnih prstanih in vrzelih med prstani), ki jih je International Astronomical Union (IAU) imenovala in odobrila.

  VSEBINA  
<<< DODATKI <<< << JEZIKOSLOVSTVO << ASTRONOMSKA IMENA >> NAMIŠLJENI PLANETI >>
     

Original: Bill Arnett
prevod in priredba: Gregor Rakar
komentarji in predlogi na slovensko verzijo
zadnja sprememba: 14. januar 2000