Play poker games on poker online and a complete review 888Poker review
Natisni
Objavljeno Sreda, 24 September 2014

Poročilo šolskega sklada za šolsko leto 2013/2014

V šolskem letu 2013/2014 je šolski sklad deloval po zastavljenih smernicah iz letnega plana in skladno s cilji, ki smo si jih zastavili. V začetku leta so bili izvoljeni in potrjeni novi člani tima: predsednik sklada je postal mag. Iztok Lačen, članice tima pa so: Tatjana Öri, Nataša Klepec, Melita Bukvič, Nataša Šiftar, Silva Težak in Silva Nemeš.

Zbiranje sredstev je potekalo na osebni ravni, tako da so člani osebno obiskovali donatorje in jih naprošali za sredstva. Sredstva pa smo zbirali še skupaj z učenci preko zbiralnih akcij starega papirja in odpadnih kartuš in tonerjev.

S stojnico smo se predstavili na prireditvi »Dan za spremembe«, ki je potekala na Trgu kulture v Murski Soboti. Na stojnici smo ponujali zbrane igrače in športne rekvizite. Pomemben prispevek je bil tudi izkupiček zbranih sredstev na božično-novoletnem bazarju, kjer smo za božična darilca in okraske zbirali prostovoljne prispevke.

V sodelovanju s humanitarno organizacijo Adra, smo v začetku leta pripravili predavanje za starše na temo Meje pri otrocih. Obiskal nas je znani predavatelj mag. Zmago Godina.

V februarju smo bili povabljeni na plesno produkcijo plesne šole Zeko, ki je izkupiček namenila šolskemu skladu. Plesna šola Zeko je tako donirala 1.100,00 €.

Ob poplavah na Balkanu smo se odzvali s humanitarno akcijo zbiranja potrebščin za osebno higieno. Učenci in starši so prispevali več zabojev izdelkov za osebno higieno, ki smo jih preko Rdečega križa Slovenije poslali na Balkan.

V šolski sklad so tekom leta donirali tudi različni posamezniki, ki smo jim za vsa darovana sredstva izjemno hvaležni.

Z akcijami smo zelo zadovoljni, saj smo z njimi pritegnili pozornost velikega števila ljudi, aktivirali smo učence in njihove starše in tako pomagali ljudem v stiski.

S pomočjo pridobljenih sredstev smo pomagali učencem iz socialno šibkih družin s plačilom šolske prehrane, sofinanciranjem šole v naravi in plačilom stroškov za dneve dejavnosti. Vse odobritve vlog smo opravili člani tima na naših srečanjih ali korespondenčno po dogovoru s šolsko svetovalno službo. Člani tima smo se srečevali na sejah in na delovnih akcijah pred prireditvami in aktivno sodelovali na samih prireditvah.

Starše in širšo javnost smo sproti obveščali z informacijami preko šolske spletne strani in s poročili na svetu staršev in svetu zavoda OŠ I MS. Učenci prvih razredov so ob začetku šolskega leta prejeli priložnostne zloženke z vsemi informacijami o delovanju sklada.

Murska Sobota, september 2014

poročilo sestavil: mag. Iztok Lačen,

predsednik sklada

2011 Poročilo o delu 2013.
Joomla