Play poker games on poker online and a complete review 888Poker review
Natisni
Objavljeno Sobota, 01 September 2012

PEDAGOŠKI, STROKOVNI IN DRUGI DELAVCI ŠOLE

Ime in priimek

Razrednik

Delovno področje

Tatjana Cesnik

 

ravnateljica

Suzana Tivadar

 

pomočnica ravnateljice

Melita Čeleš

 

ŠSS – socialna pedagoginja

mag. Renata Kranjc Vöröš

 

ŠSS – pedagoginja

Milena Zver

 

knjižničarka

Anton Pajžlar

 

ROID

Tatjana Fras

1.a

razredni pouk

Marianne Kuzmič

1.b

razredni pouk

Tatjana Stanko

1.c

razredni pouk

Tatjana Petrovič

 

vzgojiteljica 1.a, JV

Alja Lipar

 

razredni pouk 1.b, JV

Marjeta Lapoši

 

vzgojiteljica 1.c, OPB 3.a, 3.b

Barbara Meglič

2.a

razredni pouk

Nataša Kopič Karas

2.b

razredni pouk

Marijana Štubel

2.c

razredni pouk

Filipina Salaj

3.a

razredni pouk

Tanja Kočar Vučko

3.b

razredni pouk

Suzana Štefanec Kodila

3.c

razredni pouk

Vanja Kocjančič Kuhar

4.a

razredni pouk

Irena Ritlop

4.b

razredni pouk

Nataša Horvat

 

spremljevalka gibalno oviranega otroka

Jožica Klar

4.c

razredni pouk

Bernarda Žižek

5.a

razredni pouk

Melita Bukvič

5.b

razredni pouk

Simona Klement

5.c

razredni pouk

Melita Sobočan

 

OPB 1.a, JV

Ana Casar

 

OPB 1.b, JV

Martina Felkar

 

OPB 1.c, JV

Anita Šinko

 

OPB 2.a, 4.a, JV

Jasmina Novak

 

OPB 2.c

Aleksandra Grah

 

OPB 4.c

Davorin Čeleš

 

OPB 3.c, 3.b, ŠPO, IP IŠP

mag. Iztok Lačen

 

OPB 3.b, 4.b, JV

Denis Ficko

 

OPB 2.b, IP LPL, dopolnjevanje na OŠ IV

Dušanka Horvat

 

OPB 5.a, 5.b, DKE, dopolnjevanje na OŠ II

Janja Varga

 

delo z učenci Romi

Silva Vratuša

6.a

GOS, IP SPH, laborantska dela

Irena Varga Dervarič

6.b

TJA

Nina Zrim

6.c

MAT, OPB 2.b

Tatjana Car

7.a

BIO, NAR

Aleš Benko

7.b

KEM, NAR, OPB 3.c, 3.b

Milena Mohorko

7.c

SLJ

Nataša Šiftar / Suzana Tivadar

8.a

TJA / pomočnica ravnateljice

Nevenka Novak Sušec

8.b

ZGO, GEO, IP TVZ

Ime in priimek

Razrednik

Delovno področje

Andreja Ošlaj

8.c

SLJ, IP RET

Mira Ambruš

9.a

MAT

Marija Šnurer

9.b

GEO, DKE

Cvetka Šavel Kerman

9.c

SLJ

Štefan Červek

 

LUM

Darija Golob

 

FIZ, TIT

Slavko Buček

 

MAT, IP SLZ, IP ZVE, IP DIP

Nataša Čolnik

 

TIT, OPB 3.a, 3.b, JV

Lukrecija Marič

 

GUM, MPZ, OPZ

Nuša Grah

 

TJA

Simon Hauko

 

TJA, IP ROM, IP MME, dopolnjevanje na OŠ Tišina

Peter Juteršnik

 

ŠPO, IP ŠSP, IP IŠP

Andrej Perhavec

 

ŠPO, IP ŠZZ

Monika Krančič

 

TJN, IP TJN, OPB

Simona Šooš

 

TJA, dopolnjevanje iz OŠ II

mag. Darko Hederih

 

Delo z nadarjenimi učenci

Sanda Rešeta

 

mobilna specialna pedagoginja

Silva Benkovič

 

mobilna specialna pedagoginja

Jana Kuhar

 

mobilna specialna pedagoginja

TAJNIŠTVO

Administrativna dela opravljata poslovna sekretarka STANKA PIHLAR in pisarniška referentka MILEVA ZORKO.

Za obračun šolske prehrane skrbi referent JOŽEF GOMBOC.

VZDRŽEVANJE ŠOLE

Hišniška dela opravljata TOMAŽ BUZETI in FRANC JENEŠ, za vzdrževanje športnih objektov in za okolico šole skrbi ROMAN HORVAT.

KUHINJA

Za pripravo malic in kosil za učence in delavce šole skrbijo kuharice: MILENA HORVAT (vodja), EMILIJA KOS, REGINA MESARIČ in MOJCA MIHAJLOVIČ.

E-ŠOLA

Mentor e-šole je BOŠTJAN FARTEK.

ČIŠČENJE ŠOLE

Za čistočo naše šole skrbijo SUZANA MAKOVEC, MILENA ŠTAPEK, TEREZIJA TIVADAR, BOJAN NOVAK, ŠTEFAN CIGAN in DOMINIK GUJTMAN, za čistočo športne dvorane pa MIHAEL MARIČ.

JAVNA DELA

Pri različnih opravilih nam pomagajo delavci preko javnih del.

V tem šolskem letu bo delo informatorja opravljal JOŽE PELCL, pomoč v tajništvu pa CVETKA CIPOT.

Pomoč učencem bodo nudili: ALEŠ HORVAT, MIRANA ŽNIDARIČ, ROMINA SANDRELI in TAMARA PUČKO. Pomoč romskih otrokom nudi še JANKO FLISAR, ki je vključen iz projekta Vzgoja in izobraževanje Romov.

2011 Strokovni sodelavci.
Joomla