OŠ Prežihovega Voranca Bistrica kulturna zdrava_sola

S kakovostnim delom in medsebojnim spoštovanjem, želimo mladim privzgojiti odgovornost do sočloveka, dela in življenja.