Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko
8.2.2018: Dolga riža in Široka riža

Poročilo, Turni klub Gora:

Je že Meta zapisala, da smo se prav prešerno spraševali: Kam?


Ko brez miru okrog divjam,
prijatlji prašajo me, kam?

Prašájte raj' oblak snegá,
prašájte raj' pršič brez dná,

kadar kot smuški gospodar
ga špricam semtertje kot car.

Oblak ne ve, in sneg ne kam, -
kam nese me navdih, ne znam.

Samo to znam, samo to vem,
de bel pršič je moj objem,

in de ni flanke vrh gorá,
kjer srce mi ne zaigra!


Za začetek smo v Dolgo rižo sledili osamljeni jutranji pristopni smučini in nad njo potegnili do Potoškega Stola. V drugo smo zavili levo v Široko rižo in zaključili na grebenu 100 m pod vrhom Stola. Smučarske razmere povsod pršičasto odlične. Pod grebenom ni tako veliko novega snega, ga je na stari pomrznjeni podlagi precej odteklo.