Marijana & Marko 6 / 25

Drugi izhod na greben, 100 m pod vrhom Stola.