Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko

31.12.2001: Črlovec in Sleme
30.12.2001: Lipni graben
28.12.2001: Pod Srcem in čez Kotle
26.12.2001: Veliki Draški vrh
25.12.2001: Špikova škrbina iz Krnice
23.12.2001: Veliki vrh z Matizovca
22.12.2001: Veliki Pršivec iz Krme
16.12.2001: Stol čez Zabreški plaz
15.12.2001: Kalški Greben iz Kokre

Gorniški dnevnik 2001