EX TEMPORE PODOBA LJUBLJANE

Kritike ocene

Fotografije

Zgodovinski objekti
Slikarske tehnike

Iz knjige Naših 30 let

Utrinki s potovanj

Ex Tempore

Miro Šubelj

Utrinki z razstav

Mestni Rotovž

Celjanka, ki živi v Ljubljani

 

Dolski dvorec

Slikarska dela

Društva

Grad Snežnik

 

Društvo likovnikov Ljubljana

Akvarel

EX TEMPORE PODOBA LJUBLJANE

 
Ex Tempore podoba Ljubljane, je tradicionalna likovna predstavitev, na kateri je letos sodelovalo več kot 70 ljubiteljskih, slikarjev Društva likovnikov Ljubljana:
Izmed 91 likovnih del je strokovna žirija izbrala 23 del za razstavo v Vodnikovi domačiji.

Društvo likovnikov Ljubljana se je od ustanovitve leta 1970 pa do danes razvilo v množično in po svojih,dejavnostih zelo razvejano društvo tovrstne ljubiteljske kulture v Sloveniji. Društvo ima na široko odprta vrata za vse likovne samorastniške in druge ljubitelje, ki jih ta dejavnost zanima, ne glede na starost in poklic. V svojem članstvu ima 174 članov, slikarjev, kiparjev, grafikov in drugih, ki s svojimi strokovnimi izkušnjami sodelujejo pri upravljanju društva.

Društvo organizira skupinske likovne delavnice, ex tempore in razstave. Organizira likovno šolo, v kateri pod vodstvom priznanih akademskih slikarjev - mentorjev vsako leto izpopolnjuje svoje znanje okoli 50 članov, Društveno glasilo »Likovna obzorja« se postopoma razvija v strokovno revijo vseh likovnih samorastnikov.
 
Društvo likovnikov Ljubljana