Kontakt
Zgodovina
Organizacija:
> Predsednik
> Odbori

Sprejem novih članov
O spletni straniA B C Č D E F G H I J K L M
N O P R S Š T U V W Z Ž

Seznam vseh članov DLULDruštvo likovnih
umetnikov Ljubljana.

Komenskega 8
tel: 01 434 94 65
Uradne ure:
ponedeljek in sreda
od 10-12Spletne predstavitve in povezave članov DLUL:

Kobal Aleksij, Špenko Tanja, Šparovec Lučka, Kralj Szomi Arven Šakti, Zajac-Slapničar Joanna, Klančar Bojan, Iskra Beličanska, Polona Demšar, Maja Ninalota Sever, Gatnik Kostja, Nives Palmić, Ana Cajnko, Dominik Olmiah Križan, Stane Jeršič & Barbara Jakše Jeršič, Omerzel Kiki, Bahovec Marina, Jože Kumer, Mateje Kavčič, Maksim Sedej ml., Marija Mojca Pungerčar, Stjepič Vlado, Catherina Zavodnik, Boštjan Kavčič, Boštjan Plesničar, Marjan Kozamernik Komar, Mateja Sever, Tomaž Pipp, Uroš Paternu, Samo Perpar, Lovro Inkret, Damijan Kracina

Seznam članov DLUL
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z Ž

A
Abram Uroš
Arizanović Antea
Atanasov Todorče
Avsenik Martin

B
Bac Drago
Badurina Lara
Bahovec Marina
Bajec Karmen
Bovcon Narvika
Bavčer Egon
Begić Mirsad
Beličanska Iskra
Bensa Bojan
Berce Mitja
Berlec Alojz
Berlot Uršula
Bernard Emerik
Bernard Usenik Milena
Bernik Viktor
Berovič Marin
Beus Petar
Bezlaj Jiri
Bilač Neva
Biličič Erjavec Simona
Blagotinšek Vesna
Bogataj Rok
Bogovčič Ivan
Bole Dragomil
Boljka Miha
Borin Andreja
+ Bovhan Renata
Božič Andrej
Božič Darko
Braniselj Milena
Bremec Almira
Brezovnik Štefan
Bricelj Beti
Bučar Dušan
+ Butina Marko

C
Cajnko Ana
Carnelutti Nina
Cedilnik Daniel
Celestina Tjaša
Centa Jože
Cibic Jasmina
Cifrek Dragutin
Ciuha Jože
Churnosova Elena
Cotič Košnjek Suzana
Curk Franc
Cvetko Marjeta

Č
Čadež Lapajne Dragica
Čadež Vesna
Čavrk Muhamed
Čeligoj Andreja
Čerkez G. Tomšič Beatriz
Černač Janez
+ Černe Peter
Černič Pretnar Mojca
Čoh Zvonko

D
Davitkova Erič Draga
De Saint Picman Nora
Demšar Polona
Dobrila Jurij
Dokler Maja
Dolenc Anton
+ Dolenc Božidar
+ Dragan Ana Nuša

Dragan Srečo
Drinovec Boštjan
Drnovšek Vesna

E
Erič Milan

F
Flegar Marija
Flis Jelka
Frelih Črtomir
Fugger Danilo

G
Gabrščik Boris
Gatnik Kostja
+ Gerlovič Alenka
Ginovska Aja Vesna
Girandon Andrej
Godec Schmidt Jelka
Godler Marjeta
Golob Zdenka
Gorenec Bojan
Gorinšek Josip
Gorjup Tomaž
Gorza Nataliya
Gošnik Godec Ančka
Gregorič Andreja
Gregorčič Milena
Gruden Aleksandra

H
Heimer Eva
Heller Urša
Hlebš Vincenc
Hribar Košmerl Anka
Hrovatič Stane
Huzjan Ištvan Išt
Huzjan Zdenko

I
Inkret Lovro
Ivančič Taja

J
Jakimovska Rodič Svetlana
Jakopič - Kunaver Marta
Jakopič Marko
Jakša Lado
Jakše Jeršič Barbara
Jankovič Potočnik Aleksander
Jarc Evgenija
Jarm Stane
Jazbec Karmen
Jenko Starič Marija
Jerčič Anja
Jeršič Stane
Jesih Duša
Juratovec Marco
Jurečič Boštjan
Jurkovšek Anže
Jurkovšek Barbara
Juvan Manica

K
Kajfež Ercegovič Dušanka
Kalaš Bogoslav
Kalinšek Lojze
Kapus Sergej
Kastelic Metka
Kavčič Boštjan
Kavčič Mateja
Klančar Bojan
Knez Mišo Janez
Kobal Aleksij
Koderman Alenka
Kofler Dunja
Kofol Ignac
Kolarič Tomaž
+ Korbar Rajko
Korošec Paola
Košir Matej
Košnjek Borut
Kovač Samo
Kovačič Bojan
Kovačič Janez
Kovačič Marko
Koželj Nina
Kracina Damijan
Kraigher Nevenka
Kranjc Anja
+ Krajnc Milovan
Krajnc Slavko
Kralj Szomi Arven Šakti
Krašovec Metka
Krese Bine
Kreš Miran
Križaj Torkar Brina
Križan O. Dominik
Krnaič Ernest-Enči
Kumer Jože
Kunaver Bojan
Kvas Tomaž

L
Lapajne Boštjan
Lapajne Čurin Nuša
Lašič Jože
Lavrenčič Miloš
Lenarčič Jadran
Lovak Darja
Lužar Aprilija

M
+ Maček France
Maher Polona
Majcen Irena
Makarovič Ksenija
Makše Roman
Makuc Vladimir
Mali Peter
Malidanov Dimitar
Manček Marjan
Marinč Jože
Marsič Cveto
Mavsar Bojan
Medved Marjeta
Meško Kiar
Metlikovič Matej
Mervič Vanja
Mihelič Satler Marina
Miklavc Junoš
Miklavžin Anton
Milharčič Tanja
Mirtič Nataša
Mivšek Andrej
Močnik Ramovš Lucija
Modic Marko
Mom Drago
Mrevlje Jaša
Mrva Blaž
Muc Dušan
Muhovič Jožef
Muster Miki

N

O
Oblak Katja
Oblak Polde
Omerzel Kiki
Omerzu Silvan
Omerzel Vujić Erika
Orač Janko

P
Paič-Kveder Maja
Pajkanovič Dragan
Pahor Živa
Papič Srečo
Paternu Uroš
Pavlič Andrej
Pečak-Trček Tamara
Pečanac Nedeljko
+ Pečar Borut
Peklar Andreja
Penko Tomaž
Pepelnak Metka
Perko Izidor Tomaž
Perpar Samo
Peterson Lenassi Eva
Petrič L. Eva
Pfeifer Jurij
Pinter Tihomir
Pirnat Janez
Planinc Štefan
Plavša Silvia
Plemenitaš Karel
Plesničar Boštjan
Plotajs Sicoe Silvester
Pogačnik Živa
Popovič Arc Silvije
Potokar Boštjan
Potrč Marjetica
Prah Saša Annmarie
Prančič Ivo
Pregl Arjan
Prelog Marija
Preston Miroslav
Preželj Petra
Prodnik Miran
Pugelj Primož
Pušlar Milena
Putrih Tobias

R
+ Rauter Zelenko Sonja
+ Ravnikar Barbara
Rebec Matjaž
Ribič Nataša
Rijavec Milan
Rozman Drago Vit
Rus Marija
Rusjan Rene

S
Sadar Breznik Marjetica
Samarin Jasna
Samec Jur
+ Schmidt Matjaž
Sedej, ml. Maksim
Seifert Tone
Sekulič Mojca
Semolič Sore Mirjam 
Sever Maja
Sever Brane
Simčič Branko
Simić Zagorka
Simon Apolonija
Skaberne Saba
Slana France
Slavec Darko
Smerdu Katja
Smerdu Mojca
Sottler Alenka
Spacal Alenka
Spacal Jože
Spiller Teo
Srdić Zoran
Stančič Zora
Stanković Vera
Stegovec Tinca
Stepančič Dobrila Blanka
Stjepič Vlado
Stojanovska Malahova Galina
Stopar Damjana
Stražar Kiyohara Jože
Stupica Marlenka
Sturm Breda

Š
Šalamun Ana
Šefran Gorazd
Šibila Janez
Šimenko Gorazd
Šmajs Iztok - Muni
Šmid Aina
Šorli Puc Veselka
Šparovec Lučka
Špendl Irena
Špenko Tanja
Štoviček Vladimira
Šuc Simona
Šušnik Tugomir

T
Tepina Borko
Terstenjak Jovičič Vera
Toman Drinovec Urška
Toman Kracina Katarina
Tozon Tadej
Tönig Jože
Tratar Dare
Trkman Andreja
Tršar Dušan
+ Tršar Marijan Jožef

U
Uršič Mira

V
Vahen Gorazd
Varl Petra
Vaupotič Aleš
Vehovar Blaž
Vidrgar Alenka
Vilar Matjaž
Vizjak Jana
Vogelnik Alenka
Volčanšek Kamila
+ Vončina Šegula Sonja
+ Vuković Momo
Vreček Ica
Vrezec Žarko
Vrenko Marij
Vrščaj Jožef
Vrtačnik France

W
+ Weber Tatjana
Wraber Meta

Z
Zadnikar Jure
Zajac-Slapničar Joanna
Zavodnik Catherina
Zaplatil Boris
Zelenko Karel
Zelenko Mijatović Nina
Zlokarnik Mojca
+ Zornik Klavdij
Zupančič Dunja
Zupančič Mirjam
Zupančič Nika

Ž

Žajdela Hrovat Urša
Žbontar Danica
Železnikar Vinko
Žitnik Živa
Žugel Gabrijela

Legenda: + pokojni član DLUL

 

Več informacij:
DLUL, Komenskega 8
Tel: 01 434 9465, Fax: 01 433 0548
E-mail: info@dlul-drustvo.si
Uradne ure: ponedeljek, sreda od 10.00 do 12.00


Člane vabimo, da sporočijo svoje podatke.