Kontakt
Zgodovina
Organizacija:
> Predsednik
> Odbori

Sprejem novih članov
O spletni straniA B C Č D E F G H I J K L M
N O P R S Š T U V W Z Ž

Seznam vseh članov DLULDruštvo likovnih
umetnikov Ljubljana.

Komenskega 8
tel: 01 434 94 65
Uradne ure:
ponedeljek in sreda
od 10-12SPREJEM NOVIH ČLANOV V DRUŠTVO

POGOJI ZA SPREJEM V DLUL:

Kandidat vlogo za članstvo odda na sedežu društva
DLUL, Komenskega 8.
Uradne ure: pon. in sreda od 9.00 do 12.00.

Vloga mora vsebovati :

  • izpolnjeno pristopno izjavo / evidenčni list in 2 osebni fotografiji
  • potrdilo o plačani prijavnini
  • izkaz strokovne usposobljenosti: overovljena kopija diplome / spričevala
  • izkaz likovne dejavnosti:

    1. dokumentacijo desetih likovnih del (originalna dela ali kvalitetne fotografije del v analogni ali digitalni obliki) in
    2. katalog / zloženka / list najmanj ene samostojne ali selekcionirane skupinske javne razstave ali ena ilustrirana publikacija v slovenskem jeziku (leposlovna / poljudnoznanstvena / strip) ali dokumentacija ene samostojne javne predstavitve na področju lastne umetniške prakse ali smiselno ustrezna dokumentacija glede na področje likovne dejavnosti. Priporočeno je, da kandidat k vlogi priloži strokovna vrednotenja v obliki recenzij, kritik ipd.

O sprejemu kandidatov, ki izpolnjujejo navedene pogoje odloča US DLUL 1x letno - in obravnava vse vloge, ki so prispele do vključno 31.marca tekočega leta.

Pri presojanju o kandidaturi je odločilno samostojno, ustvarjalno in kakovostno likovno delovanje. O sprejemu novih članov društvo obvesti kandidate in ZDSLU ter ji odda kopije evidenčnih listov novih članov društva.

Predsednica Umetniškega sveta DLUL,
Nina Zelenko
Ljubljana, 18.1.2012