Kontakt
Zgodovina
Organizacija:
> Predsednik
> Odbori

Sprejem novih članov
O spletni straniA B C Č D E F G H I J K L M
N O P R S Š T U V W Z Ž

Seznam vseh članov DLULDruštvo likovnih
umetnikov Ljubljana.

Komenskega 8
tel: 01 434 94 65
Uradne ure:
ponedeljek in sreda
od 10-12emzin zavod za kreativno produkcijo /
emzin institute for creative production
 
metelkova ulica 6
1000 ljubljana
slovenija / slovenia
 
tel. / phone:  + 386 (0)1 430 35 44
faks / fax: + 386 (0)1 430 35 40
gsm / mobile: +386 (0)31 685 067
e-pošta / e-mail: emzin@guest.arnes.si
splet / web: http://www.emzin.si

Revija Emzin razpisuje natečaj Fotografija leta 2014!

Spoštovani,

z namenom spodbujanja razvoja kakovostne avtorske in reportažne fotografije v Sloveniji revija za kulturo Emzin razpisuje natečaj Fotografija leta 2014.  Letošnja edicija natečaja je slavnostna, saj praznujemo dvajseto obletnico podeljevanja nagrad.

Vse prispele fotografije bo pregledala ter ocenjevala strokovna žirija v sestavi:

Darko Bandić, fotoreporter, Hrvaška;
Metka Dariš, art direktorica revije Emzin, Slovenija;
Peter Granser, fotograf, Avstrija/Nemčija;
Evžen Sobek, fotograf, Češka;
Sarival Sosič, kustos in muzejski svetnik, Slovenija.

Fotografije pošljite ali osebno prinesite do vključno 14. januarja 2014 na naslov:
Emzin, Metelkova 6/II, 1000 Ljubljana. Razpisni pogoji in navodila za pripravo serij so v priponki!

Za vse dodatne informacije v zvezi z natečajem smo vam na voljo na uredništvu Emzina vsak delavnik med 9. in 15. uro na telefonskih številkah 031 685 067, 01 430 35 44 in 01 430 35 40 ali e–pošti emzin@guest.arnes.si.

Lepo vabljeni k sodelovanju!

za Emzin:
Jasna Rackov, David Tošik, vodji natečaja

 

Fotografija leta 2014 natecaj PDFUmetniška rezidenca Cité internationale des arts Paris

Program umetniške rezidence Cité internationale des arts je namenjen tujim umetnikom (vse discipline), ki želijo razvijati svoj kreativni projekt ali izvajati raziskave v Parizu, za obdobje treh mesecev. Kandidati se morajo prijaviti preko Francoskega inštituta v Sloveniji.

Za več informacij prosim kontaktirajte g. Mathiasa Rambaudja : e-mail: mathias.rambaud@institutfrance.si ; tel: 01 2000 511.

Rok prijave : 31. oktober 2013.

več...


Derwentov mednarodni natečaj risbe

 EREX 12
Međunarodna izložba erotike / International exhibition of eroticism
Zagreb, 26. – 28. 10. 2012.
Sodelovanje na razstavi / Prijava ...DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV LJUBLJANA
Komenskega 8, tel.:01 434 94 65; faks: 01 433 05 48;
e-pošta: info@dlul-drustvo.si

Datum: 26.3.2012

ČLANICAM IN ČLANOM DLUL

Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi!
Na osnovi 15. člena Statuta DLUL in dogovora na Izvršnem odboru DLUL

sklicujem

OBČNI ZBOR DRUŠTVA LIKOVNIH UMETNIKOV LJUBLJANA
v ponedeljek,  16. 4. 2012  ob 18. uri in
vas vabim v Malo sejno dvorano Upravne enote (bivša občina Bežigrad), Linhartova 13 (pri Bežigrajski gimnaziji).

DNEVNI RED:

1.  Izvolitev organov občnega zbora.
    
2.  Ugotovitev prisotnosti članov DLUL in sklepčnosti.
     
3.  Potrditev Zapisnika občnega zbora DLUL, dne 17.3.2010.
    
4.  Vsebinsko in finančno poročilo za obdobje januar – december 2011.
    
5.  Poročilo Nadzornega odbora DLUL za leto 2011.
    
6.  Poročilo - Povzetek delovanja DLUL v obdobju 2011.
     
7.  Razstavni program za leto 2012.
     
8.  Predlog dopolnitve 20.člena Statuta DLUL :

- Obrazložitev predsednika
- Predlog sklepa: "Statut DLUL se dopolni z besedilom, ki daje Izvršemu odboru  DLUL  možnost imenovanja prokurista društva z omejenimi pooblastili"

9.  Informacija o članskih izkaznicah ZDSLU in članarini.

10. Razno 

- Člane DLUL prosimo, da svoje predloge tematik za obravnavo na občnem zboru pošljejo po elektronski pošti na DLUL  -   do 10.4.2012.

Lep pozdrav!

Predsednik IO DLUL:
Jurij Dobrila    DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV LJUBLJANA
Komenskega 8, LJUBLJANA

URADNE URE: PONEDELJEK IN SREDA , OD 9.00 DO 12.00
tel.: 01 434 9465

OBVESTILO ČLANICAM IN ČLANOM DLUL

MAJSKI SALON 2012  -   PREDIZBOR

Umetniški svet in IO DLUL sta sklenila, da zaradi kratkega roka in številnega članstva DLUL ne bo delal predizbora del, zato poziva avtorje, ki želijo sodelovati na Majskem salonu, da po lastni presoji izberejo 2 svoji deli za razstavo ter,
da v pisarno DLUL do vključno srede, 11.4. 2012  do 12.ure dostavijo
sliko dela (po možnosti v digitalni obliki do 300dpi) in podatke za katalog, kot je navedeno v okrožnici ZDSLU.

O oddaji konkretnih del za razstavo boste obveščeni naknadno.

Z dobrimi pozdravi,
predsednica US,
Nina Zelenko

Datum, 26.3.2012

več...Sprejem novih članov:

POGOJI ZA SPREJEM V DLUL:
Kandidat vlogo za članstvo odda na sedežu društva
DLUL, Komenskega 8.
Uradne ure: pon. in sreda od 9.00 do 12.00.

Vloga mora vsebovati :

 • izpolnjeno pristopno izjavo / evidenčni list in 2 osebni fotografiji
 • potrdilo o plačani prijavnini
 • izkaz strokovne usposobljenosti: overovljena kopija diplome / spričevala
 • izkaz likovne dejavnosti:

  1. dokumentacijo desetih likovnih del (originalna dela ali kvalitetne fotografije del v analogni ali digitalni obliki) in
  2. katalog / zloženka / list najmanj ene samostojne ali selekcionirane skupinske javne razstave ali ena ilustrirana publikacija v slovenskem jeziku (leposlovna / poljudnoznanstvena / strip) ali dokumentacija ene samostojne javne predstavitve na področju lastne umetniške prakse ali smiselno ustrezna dokumentacija glede na področje likovne dejavnosti. Priporočeno je, da kandidat k vlogi priloži strokovna vrednotenja v obliki recenzij, kritik ipd.

O sprejemu kandidatov, ki izpolnjujejo navedene pogoje odloča US DLUL 1x letno - in obravnava vse vloge, ki so prispele do vključno 31.marca tekočega leta.

Pri presojanju o kandidaturi je odločilno samostojno, ustvarjalno in kakovostno likovno delovanje. O sprejemu novih članov društvo obvesti kandidate in ZDSLU ter ji odda kopije evidenčnih listov novih članov društva.

Predsednica Umetniškega sveta DLUL,
Nina Zelenko
Ljubljana, 18.1.2012
Obvestilo za javnost:
Poziv 2012

Javni poziv slovenskim umetnicam in umetnikom
Organizator: Mednarodni grafični likovni center, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) letos spomladi od 20. aprila do 17. junija 2012 pripravlja razstavo sodobne slovenske grafične produkcije, nastale v zadnjih treh letih. Dela za razstavo bodo zbrana na podlagi javnega poziva slovenskim umetnicam in umetnikom, ki se ukvarjajo z grafično umetnostjo in umetnostjo tiska.
MGLC na ta način nadaljuje kontinuirano predstavljanje dogajanja na področju grafike in umetnosti tiska, ki ga intenzivno raziskuje in oblikuje zadnjih petnajst let. V preteklih letih je MGLC pripravil več razstav, s katerimi je pokazal živost in inovativnost raznolike grafične produkcije v Sloveniji. Na razstavah, ki so bile organizirane na podlagi neposrednih povabil umetnikom ali kot kuratorski izbor umetniških del, nastalih v določenem časovnem obdobju, so  sodelovali večinoma mlajši umetniki, ki so tako napovedovali in dokazovali kontinuirano zanimanje za tovrstno ustvarjanje. Leta 1993 se je na razstavi Mlada slovenska grafika predstavilo nekaj novih ustvarjalcev, ki jih danes uvrščamo med klasike slovenske grafike in so hkrati prepoznavni v polju sodobne umetnosti. Pet let kasneje, leta 1998, je razstava z naslovom Nova generacija ponovno opozorila na živahno dogajanje v slovenski grafiki. Razstava Tretji pogled – Raznolikost grafike danes iz leta 2008 pa trenutno ostaja zadnji bolj poglobljeni pregled dogajanja v sočasni grafični produkciji pri nas. Javni poziv 2012 slovenskim umetnicam in umetnikom vseh generacij, ki aktivno delajo na področju umetnosti tiska in grafike, je izhodišče za nadaljnje raziskovanje slovenske grafične produkcije in njene vpetosti v sodobne vizualne umetniške prakse.


Za vse dodatne informacije o pozivu se obrnite na:
mag. Breda Škrjanec, muzejska svetovalka, breda.skrjanec@mglc-lj.si, 01 2413 805

Božidar Zrinski, kustos, bozidar.zrinski@mglc-lj.si, 01 2413 804

Mednarodni grafični likovni center, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana, www.mglc-lj.si; Odnosi z javnostmi: Lili Šturm, +386 (0)1 2413 818, lili.sturm@mglc-lj.si

 

Poziv 2012
Javni poziv slovenskim umetnicam in umetnikom
Organizator: Mednarodni grafični likovni center, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) objavlja javni poziv za sodelovanje na razstavi sodobne slovenske grafične produkcije zadnjih treh let. Razstava bo v MGLC na ogled od 20. aprila do 17. junija 2012. Javni poziv slovenskim umetnicam in umetnikom vseh generacij, ki aktivno delajo na področju umetnosti tiska in grafike, je izhodišče za nadaljnje raziskovanje slovenske grafične produkcije in njene vpetosti v sodobne vizualne umetniške prakse.

Avtorje vabimo, da v obliki originalov, fotodokumentacije ali v elektronski obliki predložijo svoja dela v katerikoli grafični tehniki ali kombinaciji tehnik in s poljubno tematiko, nastala od vključno 2008. leta  naprej. Predložena dela naj bodo opremljena z osnovnimi biografskimi podatki avtorja in z natančnimi podatki o delu (naslov, letnica, tehnika, dimenzije. Predvidena je izdaja razstavne zloženke, zato naj bodo reprodukcije pripravljene za tisk: v jpg. ali .tif formatu, 300 dpi, okvirne dolžine 20 cm in višine 30 cm.

Rok za oddajo del je do 15. februarja 2012 na enega izmed navedenih naslovov:

MGLC bo na podlagi prispelih predlogov izbral ustrezno število umetnikov in njihovih del.
Avtorji bodo o izboru obveščeni v mesecu dni po zaključku poziva.

Dodatne informacije:
mag. Breda Škrjanec, muzejska svetovalka, breda.skrjanec@mglc-lj.si, 01 2413 805

Božidar Zrinski, kustos, bozidar.zrinski@mglc-lj.si, 01 2413 804

MOŽNOST OGLEDA
BENEŠKEGA BIENALA 2011
V AVGUSTU IN SEPTEMBRU

Spoštovani!
Možnost ogleda tradicionalne likovne razstave v Benetkah.
Ogled s kombijem je možen v avgustu in v septembru; predlagani dnevi: torek, sreda ali četrtek; vstopnina se plača posebej.
cena prevoza je 30 € po osebi; brž ko se zbere 8 kandidatov, je možen dogovor za termin.
KONTAKT: Blaž Rotar, 040 206 535  ali
blazrotar@hotmail.com


Spoštovani članice in člani Društva likovnih umetnikov Ljubljana,

za Vas smo odprli facebook portal, ki je namenjen oglaševanju Vašega dela in izboru drugih kvalitetnih razstav.

K sodelovanju ste vabljeni tudi tako, da na skupni gmail:
ljubljana.fine.artists.society@gmail.com , pošljete slikovni, tekstualni ali video material o svojem tekočem delu. Nato ga bo ekipa pregledala in naložila na spletni portal FB.

Vabljeni na stran društvenega facebooka, četudi nimate svojega FB.

http://www.facebook.com/pages/Ljubljana-Fine-Artists-Society/190595070994726

Z vstopom v virtualne svetove vstopa naše društvo v novo ero, kjer bo članstvo pomenilo čast in dobro ime.

S spoštovanjem vas lepo pozdravljamo: 

Predsednik DLUL Jurij Dobrila
Član umetniškega sveta Vid Lenard
Članica in mojstrica medmrežnih povezav Catherina Zavodnik

Ljubljana, 18. julij 2011R A Z P I S    
terminov v okviru razstavnega programa DLUL, za leto 2012
DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV LJUBLJANA
Komenskega 8, Ljubljana
Tel.: 01 434 94 65, e-pošta: info@dlul-drustvo.si
več...
PRIJAVNICA

 


46th GOLDEN PEN OF BELGRADE
Your illustrations and entery form should be submited by september 5, 2011
Serbian Association of Applied Arts Belgrade, Serbia
web site: www.ulupuds.org.rs
več...


OBVESTILO / POVABILO  ZA  VČLANITEV
V  DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV  LJUBLJANA
Spoštovani,
vabimo vas, da se včlanite v naše društvo. Vloge za leto 2011 sprejemamo do
31.marca 2011 na naslov: DLUL, Komenskega 8, 1000 Ljubljana.
Več


Razpis
Pixxelpoint 2011 – 12. Mednarodni festival novomedijske umetnosti

Pixxelpoint se je v času svojega delovanja uveljavil kot eden pomembnejših festivalov novomedijske umetnosti v slovenskem prostoru in si obenem izoblikoval ugled tudi v mednarodnem merilu. Namen festivala je približati informacijske tehnologije širšemu občinstvu in obenem seznaniti predvsem mlajše generacije z drugačnimi možnostmi uporabe računalnika.

Umetnike in umetniške skupine iz vseh držav, ki pri ustvarjanju uporabljajo nove medije in digitalne tehnologije, kateri vključujejo tudi delo s tradicionalnimi mediji (pod pogojem, da jih je mogoče konceptualno umestiti v razstavo), vabimo, da se prijavijo k sodelovanju z obstoječimi ali novimi projekti.

Tema letošnje edicije: Pripravimo se...

Kuratorski tim: Gülsen Bal in BridA / Jurij Pavlica, Sendi Mango, Tom Kerševan

Smoter

Kandidati lahko izbirajo med naslednjimi kategorijami:

 • Novomedijske instalacije (novomedijsko delo, ki je razstavljeno kot prostorska postavitev).
 • Računalniška umetnost (projekt, ki ne zahteva fizičnega prostora, na primer: programi, računalniške igrice, internetna umetnost ipd.).
 • Digitalni print.
 • Video.
 • Drugo (dela v tradicionalnem mediju – to je risba, slika, kip in podobno, ki se ujema s temo ali konceptom razstave).

več...

Smernice za prijavo na razpis

Vsi kandidati morajo izpolniti obrazec za prijavo in ga poslati po spletu skupaj s predlogom na pixxelpoint2011@gmail.com.

PRIJAVNICA (PDF): (http://www.pixxelpoint.org/entryform.pdf)
ROK PRIJAVE: 10. junij 2011.

Nagrada

Žirija bo izbrala prejemnika nagrade, ki bo razglašen v času festivala.

Žirija:

 • Vuk Ćosić - umetnik novih medijev, pionir net.arta, Ljubljana.
 • Charles Esche - kustos, avtor in direktor muzeja Van Abbemuseum, Eindhoven.
 • Ida Hiršenfelder - samostojna umetnostna kritičarka, sodelavka Radia Študent, Dnevnika in Zavoda SCCA, Ljubljana.
 • Tevž Logar - umetniški vodja galerije Škuc, Ljubljana.
 • Franz Thalmair - kurator, pisatelj in soustanovitelj kolektiva CONT3XT.NET. Glavni kustos v galeriji Secession, Dunaj.

Več informacij lahko dobite na:
http://www.pixxelpoint.org

Koordinator projekta: Mateja Poljšak Furlan

 


FRAN  WINDISCHER-GOSPODARSTVENIK, PUBLICIST, PREDSEDNIK NARODNE GALERIJE LJUBLJANA,
Narodna galerija (24.februar-27.marec 2011) ...več


FIRST INTERNATIONAL PRINTMAKING TRIENNIAL OF ULUS
The ASSOCIATION OF FINE ARTISTS OF SERBIA
DEADLINE: 15. March 2011 ...več

UDRUŽENJE LIKOVNIH UMETNIKA SRBIJE
Mali Kalemegdan 1, BELGRADE, SERBIA

Web site: www.ulus-art.org

Več o trienalu... / Prijavnica...

ARHIV OBVESTIL