Ljubljana
Fine Artists Society

Komenskega 8, Ljubljana
tel:**386 1 4349465
e-mail:
info@dlul-drustvo.siList of the members

Ljubljana Fine Artists Society

Ljubljana Fine Artists Society
Komenskega 8, Ljubljana
tel: ++386 1 4349465
e-mail: info@dlul-drustvo.si

Members DLUL- online:
Iskra Beličanska, Polona Demšar, Maja Ninalota Sever, Gatnik Kostja, Nives Palmić, Ana Cajnko, Dominik Olmiah Križan, Stane Jeršič & Barbara Jakše Jeršič, Omerzel Kiki, Bahovec Marina, Jože Kumer, Mateje Kavčič, Maksim Sedej ml., Marija Mojca Pungerčar, Stjepič Vlado, Barbara Eva Zavodnik, Boštjan Kavčič, Boštjan Plesničar, Marjan Kozamernik Komar, Mateja Sever, Tomaž Pipp, Uroš Paternu, Samo Perpar, Lovro Inkret, Damijan Kracina

LINKS:
MOL, MK, Artservis, Mestna Galerija Ljubljana, Moderna galerija, Galerija Škuc, MGLC, Svet Umetnosti ...

EXHIBITIONS: