FB    Blog      English version

Vojko StrahovnikPredmeti

¦ Logika in arg.

¦ Moralna filozofija

¦ Moralna teorija

¦ Estetika

¦ Etika v javnem življenju

¦ Etika javne uprave

¦ Poslovna etika

doc. dr. Vojko Strahovnik;
r. 1978 v Slovenj Gradcu; 2003 diplomiral iz filozofije ("Moralni partikularizem") in zgodovine ("Problem pripovedi v zgodovinopisju"); 2008 doktoriral iz filozofije na temo "Moralni intuicionizem, partikularizem in sodobna metaetika"; član Slovenskega filozofskega društva in Društva za analitično filozofijo in filozofijo znanosti; od 2008 do 2012 vodja raziskovalne enote Inštituta IP@K; raziskovalec na Teološki fakulteti (Univerza v Ljubljani) in Znanstveno-raziskovalnem središču (Univerza na Primorskem) ter predstojnik katedre za teorijo prava in etiko v javnem življenju na Fakulteti za državne in evropske študije.

Predavateljske izkušnje: Filozofska fakulteta (UL), Akademija za glasbo (UL), Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Fakulteta za državne in evropske študije, IBS Ljubljana.

Recenzent za revije: Ethical Theory and Moral Practice, Acta Anaytica, Sythesis Philosophica, Filozofska istraživanja, Annales, Revus in Analiza.

Področja delovanja: etika, praktična etika, analitična filozofija, logika in argumentacija, spoznavna teorija, filozofija zgodovine, politična filozofija, filozofija prava, filozofija Franceta Vebra.

Izbrana bibliografija
Moralne sodbe, intuicija in moralna načela (IPAK, Velenje 2009)
Challenging Moral Particularism (Routledge, New York 2008)
Practical Contexts (Ontos-Verlag, Frankfurt 2004)
"Teorija zmote: moralni kognitivizem in irealizem", Analiza, 2008.
"Globalization, Globalized Ethics and Moral Theory"Synthesis Philosophica, 48 (2/2009), str. 209-218.
"Moralne dileme in moralna teorija”Analiza, 2008/1-2.
• "Moral dilemmas, conflict of duties and intuitionist notion of prima facie duty", v: J. Juhant in B. Žalec (ur.) Person and Good, Münster: Lit Veralg, str. 241–53.
• "Meinongian Scorekeeping", Meinong Studien (Alexious-Meinong Institut, Graz; Alfred Schramm (ed.), 2005), Vol. 1. Band 1. str. 309-330.
"Uvod v vrlinsko epistemologijo", Analiza 3/2004, str. 101-118.
"Oris moralnega partikularizma", Analiza 3/2003, str. 33-55.
• "Metaphysics: Ultimate and Regional Ontology", Inf. Filosofica, I/2004, 1, str. 21-45. 
   Celotna bibliografija...

  english version...