Bibliografija

¦ Knjige

¦ Članki

¦ Konference, povzetki

¦ Recenzije

¦ Članstva, sodelovanja

nazaj na glavno stran...

dr. Vojko Strahovnik

Knjige

Moralne sodbe, intuicija in moralna načela (IPAK, Velenje 2009)
Challenging Moral Particularism (Rutledge, New York 2008)
Practical Contexts (Ontos-Verlag, Frankfurt 2004)

Članki

"Globalization, Globalized Ethics and Moral Theory"Synthesis Philosophica, 48 (2/2009), str. 209-218.
• "Meinongian theory of moral judgments", Meinong studies [ed. Alfred Schramm], Frankfurt : Ontos, 2009. str. 93-122.
• "Moralne dileme in moralna teorija", Analiza, 2008/3, str. 29-60.
• "McCabe o dobrem življenju"; Tretji dan, Tretji dan, let. 38, štev. 1/2, 2009, str. 24-34.
"Teorija zmote: moralni kognitivizem in irealizem", Analiza, 2008.
• Vebrova etika vesti, Tretji dan, 2008, str. 22-31
• "Ethics, science and naturalism: Virtue ethics meets social psychology”, v: J. Juhant, B. Žalec (ur.) On Cultivating Faith and Science - Reflections on Two Key Topics of Modern Ethics, Lit-Verlag: Berlin 2007, str. 203-21.
• "Moralna teorija, intuicije in pretehtano ravnotežje”, Anthropos, letn. 39, št. 1/2 (2007), str. 151-168.
• "Moralna fenomenologija in fenomenološki argumenti”, Analiza, 2007/1-2, str. 73-95.
• "Moralni realizem, intuicionizem in moralna fenomenologija”, Filološke študije, (2007), let. 5(1), str. 52–61.
• "Ontologija Frana Kovačiča: O resnici,dobrem in lepem", Bogoslovni vestnik 67 (2007/2), str. 207-20.
• "Moral dilemmas, conflict of duties and intuitionist notion of prima facie duty", v: J. Juhant in B. Žalec (ur.) Person and Good, Münster: Lit Verlag 2006, str. 241–53.
• "Relativism, Contextualism and Particularism in Ethics", prispevek v zborniku Relativism, Rijeka: Muzej moderne i suvremene umjetnosti, 2006; str. 66-82.
• "Etične splošnosti in partikularizem", Filologičeskie zametki 4/2006, Perm: Permskij gosudarstvennyj universitet; Ljubljana : Univerza v Ljubljani, 2006, str. 39-50.
• "Justification in context.",  Acta Analytica, Spring 2005, vol. 20, no. 2, str. 91-104.
• "Intuicionizem, moralni konflikt in pluralizem dolžnosti", Analiza 4/2005, str. 106-129.
• "Uletova kritika Horganove teorije resnice kot posredne korespondence", Analiza 1-2/2005, str. 122-134.
• "Meinongian Scorekeeping", Meinong Studien (Alexious-Meinong Institut, Graz; Alfred Schramm (ed.), 2005), Vol. 1. Band 1. str. 309-330. (z M. Potrč)
• "Etika brez moralnih načel in pravil" (Etika bez moralnyh principov i pravil), Aktual´nye problemy filosofii, sociologii i politologii, ekonomiki i psihologii. #Vyp. #7 / (ur. V. T. Zaleščuk ... [et al.]), Perm: Permskij gosudarstvennyj universitet, 2005, str. 63-72.
• "Uvod v vrlinsko epistemologijo", Analiza 3/2004, str. 101-118.
• "Rawls o dveh pojmovanjih moralnih načel in njegova kritika intuicionizma", Časopis za kritiko znanosti, štev. 217-218 (2004), str. 436-447.
• "The Riddle of aesthetic principles", Acta Analytica 33/2004, str. 189-208.
• "The Revival of Aristotelian virtue epistemology", Filologičeskie zametki let. 3 (ur. T. I. Jerofeeva, J. Vrečko), Perm: Permskij gosudarstvennyj universitet; Ljubljana : Univerza v Ljubljani, 2004, str. 34-42.
• "Metaphysics: Ultimate and Regional Ontology", Informacion Filosofica, I/2004, 1, str. 21-45. (z M. Potrč)
• "Oris moralnega partikularizma", Analiza 3/2003, str. 33-55.
• "Justication and Context" v: Winfried Löffler / Paul Weingartner (eds.), Knowledge and Belief - Wissen und Glauben. Proceedings of the 26th International Wittgenstein-Symposium 2003, Kirchberg/W. (Austria). Vienna: 2004, str. 208-216. (z M. Potrč)
• "David Lewis o toleranci", Analiza 1-2/2002; str. 86-94.
• "Moralni partikularizem", Filozofija na maturi 1-4/2002; str. 103-109.
• "Vebrova socialna filozofija": zbornik Aktualni problemi filozofije, sociologije in politologije, ... Perm 2002, Rusija, str. 66-75. (z B.Žalec)
• "O Vebrovem pojmovanju dveh tipov socialnosti", Tretji dan 11/2001; str. 85-93.

Konference, povzetki

• Celje, 6.11.2009: referat "The Art of Life: Kekes and Bauman on Attaining the Good Life"; mednarodni simpozij The Art of Life, Celje, 5.-8.11.2009.
• Nova Gorica, 15.10.2009: referat "Moral and legal argumentation" mednarodna konference Pravna argumentacija in izzivi sodobne Evrope / Legal Argumentation and the Challenges of Modern Europe; Nova Gorica 15.-16. 10. 2009.
• Celje, 7.11.2008: referat "Globalization, Globalized Ethics and Moral Theory"; simpozij Teološke fakultete.
• Ljubljana, 2008: predavanje "Kako kaj storiti v moralni dilemi?" (Filozofski maraton, 2008)
• Cres, 2008: referat "Globalization, Globalized Ethics and Moral Theory"17th Days of Frane Petrić, International and interdisciplinary conference organised by the Croatian Philosophical Society, Philosophy and Globalisation, Cres, Croatia, 21.-24. september 2008.
• Bled, 3, junij 2008, referat na simpoziju "De-flattening the moral landscape"; mednarodni simpozij Social and Political Philosophy, Bled 2.-6. junij 2008.
• Ljubljana, 2007: Kaj je filozofija, predavanje v okviru filozofskega maratona
• Celje 2007:
• Maribor, 7. december 2006, predavanje "Filozofija in znanost o značaju", Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike.
• Ljubljana, 6. december 2006, referat na simpoziju "Kovačičeva "Ontologija": O dobrem in lepem", simpozij Fran Kovacic in slovenska filozofija, znanost ter kultura, Teološka fakulteta, Ljubljana, 6. december 2006.
• Ljubljana, 30. november 2006, referat na simpoziju"Moralna teorija in intuicije", simpozij "Filozofija in izzivi slovenske družbe" (SFD); Ljubljana 30. 11. 2006.
• Celje, 4. november 2006, referat na simpoziju "Etika in naturalizem – Kaj je psiholog povedal moralnemu filozofu?/Ethics and Naturalism – What Did the Psychologist Say to the Moral Philosopher?", simpozij Etične implikacije razmerja med vero in znanostmi/Ethical Implications of the Relation between Faith and Sciences; Celje, 2.-4. november 2006.
• Dubrovnik, 24. maj 2006, referat na simpoziju "Ethical Generalities in Particularism", Analytic Philosophy Seminar, UIC Dubrovnik, 22. - 26. maj 2006.
• Rijeka, 20. januar 2006, "Relativism, Contextualism and Particularism in Ethics"; mednarodni simpozij Relativism; Rijeka, 19. - 20. januar 2006 (Filozofska fakulteta, Rijeka, Museum of Modern and Contemporary Art, Rijeka )
• Rijeka, 18. januar 2006, predavanje "Defending Moral Particularism "; Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo, Rijeka.
• Celje, 4. november 2005, "Moral dilemmas, conflict of duties and intuitionist notion of prima facie duty"; mednarodna filozofska konferenca Oseba in dobro/Person and Good, Celje, 3. - 6. november 2005, org. SFD.
• Ljubljana, 21. september 2005, "Veber's Ethics", mednarodna filozofski simpozijEvropski kontekst slovenske filozofije - France Veber (1890-1975) (European context of Slovene philosophy - Franciscus Weber (1890-1975)), Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 19. - 21. september 2005, org. SFD.
• Bled, 13. - 18. junij 2005, 13. Mednarodna filozofska konferenca - Particularism/Partikularizem, (Hotel Kompas, Bled), predavanje Deliberative Relevance, Normative Relevance and Particularism
• Budimpešta, 19. april 2004 - Elte, Department for History and Philosophy of Science – predavanje The Riddle of Aesthetic Principles
• Ljubljana, 10. februar 2005 (filozofski simpozij v organizaciji SFD) - "Uletova kritika Horganove teorije resnice kot posredne korespondence"
• Kirchberg, avgust 2004 (mednarodna filozofska konferenca) - predstavitev "Phenomenology in object constitution" (z/dr. M. Potrc)
• Maribor, 2. julij 2004 (mednarodna filozofska konferenca) - predstavitev "Beautiful Patterns"
• Bled, 1. junij 2004 (mednarodna filozofska konferenca) - predstavitev "Justification and Context"(z/dr. M. Potrc)
• Ljubljana, 10. maj 2004 - predavanje v okviru DAF-a (z /dr. M. Potrc) "Justification and Context"
• Ljubljana, 7. maj 2004 (FF, Oddelek za zgodovino) - predavanje "Problem pripovedi v zgodovinopisju"
• Pecs (Madžarska), 3. in 4. maj 2004 - predstavitev članka "Rorty's Holism" (z/dr. M. Potrc)
• Ljubljana, 9. april 2004, FDV, Simpozij: Pomen in aktualnost Johna Rawlsa – predstavitev prispevka: "Rawls o dveh pojmovanjih moralnih načel in njegova kritika intuicionizma"
• Budimpešta, marec 2004 - Elte, Department for History and Philosophy of Science – predavanja Moral particularism and moral intuition(ism)& v okviru predmeta: Problems in Philosophy of Science and Philosophy of Mind
• Dusseldorf, 2. marec 2004 - prispevek "Particularist Compositionality " (Compositionality, Concepts & Cognition Conference) (z/dr. M. Potrc)
• Ljubljana, 23. februar 2004 – predavanje v okviru DAF-a (z/dr. M. Potrc) naslov: "Problem kompozicionalnosti"
• Velenje,13. februar 2004, okrogla miza: "Raziskovalna dejavnost mladih in lokalno okolje", Knjižnica Velenje, Prešernova 8, moderator in udeleženec (ostali udeleženci: dr. Tone Ravnikar, mag. Jože Hudales, Marjana Rogel Peršic, dr. Stanko Blatnik, mag. Franc Avberšek, Alenka Avberšek, Ana Kladnik)
• Ljubljana, 15. oktober 2003 - okrogla miza od izidu knjige Hannah Arendt Izvori totalitarizma, NetCafe, FDV, Kardeljeva plošcad 5, Ljubljana (sodelujoci: dr. Aleš Gabric (Inštitut za novejšo zgodovino), dr. MatevžTomšic, (Fakulteta za družbene vede), Vojko Strahovnik (sourednik knjige), dr. Bojan Žalec (urednik zbirke Claritas)
• Kraljevica, julij 2003 - "Enkratna in zdrava evropska misel" (predavanje v okviru poletne šole CreativeGroup - združenja študentskih društev)(z/dr. M. Potrc)
• Bled, junij 2003 – "Prima facie is not the same as ceteris paribus", (predavanje na med. simpoziju)
• Ljubljana, november 2002 -In memoriam - Richard Mervyn Hare: "Etika in metaetika: zakaj ontologija ni pomembna?" (predavanje v okviru srecanj DAF-a)
• Bled, junij 2002 – "In defence of moral particularism", (predavanje na med. simpoziju)
• Velenje, avgust 2001 – "Socialna misel Franceta Vebra", (predavanje na hum. sekciji festivala Kunigunda)
• Bled, junij 2001 – "Horgan’s package of limited metaphysical realism, contextual semantics and blobjectivism", (predavanje na med. simpoziju)
• Bled, junij 2000 – "Decunstructing new wave materialism", (predavanje na med. simpoziju)

Recenzije

Suverenost dobrega (Iris Murdoch, Ljubljana: Študentska založba, zbirka Claritas, 2006), Tretji dan.
Odvisne racionalne živali: zakaj potrebujemo vrline (Alasdair MacIntyre, Ljubljana: Študentska založba, zbirka Claritas, 2006) v: Tretji dan.
Principled Ethics, (Michael Ridge in Sean McKeever, Oxford: UUP, 2005), Croatian journal of philosophy, let. 5, št. 15 (2006), str. xx-yy.
Doseganje dobrega (Bojan Žalec, Ljubljana, Študentska založba, 2005), Ampak 10/2006.
Metaethics After Moore (M. Timmons, T. Horgan; ured.), Analiza 1-2/2006.
The good in the right: a theory of intuition and intrinsic value (Robert Audi; Princeton: Princeton University Press),  Croatian journal of philosophy, let. 5, št. 15 (2005), str. 583-589.
Etiški pojmovnik za mlade (Friderik Klampfer), Analiza 4/2004, str. 121-122
Osnove logike (M. Uršic, O. Markic, Ljubljana: FF), Analiza 4/2003, str. 147-149.
Spisi o Vebru (Bojan Žalec, Ljubljana: Študentska založba, 2003), Ampak, št. 10/2003, str. 61.
Intencionalnost in ontologija (Žalec, Bojan, et al., Ljubljana: Študentska založba), Anthropos let. 34/4-6, str. 251-254.
Intencionalnost in ontologija (Žalec, Bojan, et al., Ljubljana: Študentska založba), Ampak, št. 5/2003, str. 66-67.
Contemporary Philosophy of Mind (Georges Rey), Analiza 1-2/2001; str. 163-169.
• Poročilo o dejavnosti Slovenskega filozofskega društva v letu 2003, Anthropos 1-4/2003; str. 441-443. (poročilo)
• Odvisnosne in dinamične kategorije (mednar. konferenca BISCA 2000; Bolzano, Italija) (z/Lovrenov Maja), Analiza 3-4/2000; str. 161-163. (znan. poročilo)

Članstva, sodelovanja

• tajnik (2003-2007) in član (2002–) Društva za analitično filozofijo (DAF), sodelovanje pri delu za reviji Analiza in Acta Analytica (2002–)
• tajnik (2003-2006) in član (2003–) Slovenskega filozofskega društva (SFD)
• član uredniškega odbora zbirke Claritas pri Študentski založbi (Ljubljana) (2001– 2009• ukinitev zbirke)
• soorganizator 13. mednarodne filozofske konference - Particularism/Partikularizem; Bled, 13. - 18. junij 2005.
• član organizacijskega odbora mednarodnega filozofskega simpozija Evropski kontekst slovenske filozofije - France Veber (1890-1975) / European context of Slovene philosophy - Franz Weber (1890-1975) - Ljubljana, 19. - 21. september 2005.
• član organizacijskega odbora mednarodnega filozofskega simpozija Oseba in dobro / Person and Good; Ljubljana, Celje, 3. - 6. november 2005.
• soorganizator filozofskega simpozija Resnica - Simpozij ob izidu knjige Andreja Uleta Dosegljivost resnice, Ljubljana, 10. februar 2005.
• član organizac. odbora mednarodne konference Pravna argumentacija in izzivi sodobne Evrope / Legal Argumentation and the Challenges of Modern Europe; Nova Gorica 15.-16. 10. 2009.