Osnovna šola
Ivanjkovci
Ivanjkovci 71a
2259 Ivanjkovci
T: +386 (0)2 713 80 46
F: +386 (0)2 713 80 47

Šolski časopis Palma

bralke, bralci

Življenje je kot velik mozaik in vsak trenutek je le delček v njem. Če bi kakšnega izgubili, bi v mozaiku ostal prazen prostor. Prav vsak trenutek, tukaj in zdaj, prispeva k čudoviti sliki, ki jo riše naše življenje.


Uredništvo časopisa

 


English

English

fotogalerija

Fotogalerija

   
 
Indeks vsebine
Angleščina
Splošni cilji
Operativni cilji
Učni cilji
Vse strani

 

OPERATIVNI CILJI

Poslušanje in slušno razumevanje:

  • učenci poslušajo in razumejo enostavna navodila, pesmice in besedišče ter znajo nanj pravilno (ne)besedno reagirati.

Govorno sporočanje:

  • učenci znajo izgovarjati enostavne in tudi zahtevnejše besede;
  • učenci se naučijo nove glasove, ki jih ni v slovenskem jeziku;
  • učenci znajo recitirati ali zapeti kratke angleške pesmice.

Bralno razumevanje (3. razred):

  • učenci razumejo kratka in jasna navodila v angleščini;
  • učenci znajo prebrati enostavno besedišče.

Pisno sporočanje (3. razred):

  • učenci spoznajo nove črke, ki niso v slovenskem jeziku;
  • učenci znajo prepisati enostavno besedišče.