Osnovna šola
Ivanjkovci
Ivanjkovci 71a
2259 Ivanjkovci
T: +386 (0)2 713 80 46
F: +386 (0)2 713 80 47

Šolski časopis Palma

bralke, bralci

Življenje je kot velik mozaik in vsak trenutek je le delček v njem. Če bi kakšnega izgubili, bi v mozaiku ostal prazen prostor. Prav vsak trenutek, tukaj in zdaj, prispeva k čudoviti sliki, ki jo riše naše življenje.


Uredništvo časopisa

 


English

English

fotogalerija

Fotogalerija

   
 
Indeks vsebine
Angleščina
Splošni cilji
Operativni cilji
Učni cilji
Vse strani

 

SPLOŠNI CILJI

  • spoznavajo načine sporazumevanja in jezik kot eno od sredstev sporazumevanja;
  • spoznavajo, da je angleščina sredstvo mednarodnega sporazumevanja, spoznavajo  sebe kot učence in uporabnike jezika;
  • širijo svoje sporazumevalne sposobnosti prek meja materinščine in v medkulturnem obdobju
  • razvijajo ustvarjalnost, potrebo po izražanju.