Osnovna šola
Ivanjkovci
Ivanjkovci 71a
2259 Ivanjkovci
T: +386 (0)2 713 80 46
F: +386 (0)2 713 80 47

Šolski časopis Palma

bralke, bralci

Življenje je kot velik mozaik in vsak trenutek je le delček v njem. Če bi kakšnega izgubili, bi v mozaiku ostal prazen prostor. Prav vsak trenutek, tukaj in zdaj, prispeva k čudoviti sliki, ki jo riše naše življenje.


Uredništvo časopisa

 


English

English

fotogalerija

Fotogalerija

   
 
Domov / Šol. službe / ŠSS / Novice ŠSS / UČNE NAVADE

 

Dobre učne navade vodijo do trajnejšega in kvalitetnejšega znanja.

Kako privzgojiti otrokom dobre učne navade:

 • s sprotnim učenjem in delanjem domačih nalog,

 • učenje ob istem času

 • urejenost učnega prostora

 • učenje po »etapah« s premori

 • jutranja obnova naučenega

 • sposobnost iskanja različnih virov za učenje

 • uporaba planera, koledarja, beležke

 • znati imeti pregled nad celotno šolsko sliko

 • biti pripravljen žrtvovati prosti čas

 • opazovati in opaziti lastni napredek

 • si upati poiskati pomoč, kadar je potrebno

 • SE ZNATI NAGRADITI.

Učenci z dobrimi učnimi navadami bodo dosegali višje rezultate pri preverjanjih, čustveno bodo stabilnejši in vztrajnejši, naloga staršev pa je med drugim tudi ta, da jih imajo iskreno radi in da jim to večkrat pokažejo oz. povedo.