MOSTOVI NA TRŽIŠKI BISTRICI
 

 

  

 

       

 

 

To je spletna stran, ki jo v šolskem letu 2005/06 izdelujejo učenci izbirnega predmeta računalniška omrežja, pod vodstvom učiteljice računalništva Sergeje Osredkar, s somentorjem Dragom Zalarjem in strokovnim vodjem Janezom Godnovom. Slednji je kot profesor geografije vodja vsebinskega dela naloge.

trziska.bistrica-oskrzv@guest.arnes.si