| navodila | viri |
Avtor: MOJMIR MOSBRUKER
 
Gospodarstvo je dejavnost pridobivanja materialnih (surovine, izdelki, polizdelki) in drugih (znanje, storitve, zdravje) dobrin, njihova menjava in potrošnja.
    small product photo   small product photo
KMETIJSTVO
  ENERGETIKA
  INDUSTRIJA   GRADBENIŠTVO
small product photo   small product photo   small product photo   small product photo
OBRT in TRGOVINA
  PROMET
  TURIZEM
  JAVNI SEKTOR
 

 

Ločimo naslednje sklope gospodarskih dejavnosti:

  • PRIMARNE: kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, rudarstvo
  • SEKUNDARNE: rudarstvo, energetika, industrija, gradbeništvo
  • TERCIARNE: storitve, promet, trgovina, turizem
  • KVARTARNE: kultura, izobraževanje, znanost, sociala, državna uprava, zdravstvo

Poenostavljeno - primarne dejavnosti pridobivajo osnovne vire iz narave, sekundarne jih "predelujejo", terciarne dejavnosti izdelke in storitve posredujejo, kvartarne pa nudijo osnovo prvim trem sklopom. V razvitih državah se je delež prebivalstva, zaposlenega v primarnem sektorju gospodarstva, zaradi zgodnje industrializacije začel zmanjševati že v preteklem stoletju. V zadnjih desetletjih je tam upadel tudi delež zaposlenih v sekundarnih dejavnostih, saj človeka v teh dejavnostih vedno bolj nadomeščajo stroji. Močno je porastel pomen terciarnih in kvartarnih gospodarskih dejavnosti. Govorimo o terciarizaciji gospodarstva ali o poindustrijski družbi.  

Zgodovinski razvoj slovenskega gospodarstva - od kmetijstva in trgovine do turizma in dejavnosti z visoko dodano vrednostjo.

Posebnosti gospodarstva danes - zmanjševanje pomena kmetijstva in terciarizacija gospodarstva.