Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko

Vršaki (2448 m)

Pristop

Najlažji pristop na Vršake je s Hribaric. Z južnega dela Hribaric se po vzhodnem ali južnem pobočju Vršakov povzpnemo na vrh (najvišjega Vršaka, ki je prvi iz smeri Hribaric). Po lažjem grebenu se lahko sprehodimo tudi na preostala Vršaka. Drugi vrh, 2422 m, in tretji vrh, 2431 m.

Pravzaprav so Vršaki štirje, le da je vrh tik za prvim Vršakom manj izrazit.

Alternativni pristop

Na Vršake se je možno vzpeti tudi s sedla med Zadnjim Voglom in Vršaki (na vrhu Globoke konte), 2164 m. Vzpenjamo se proti vzhodu, malo je treba poplezati (I-II), do širokega grebena. Tu zavijemo levo navzgor, na tretji Vršak.