Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko

(Vodnikov) Vršac (2194 m)

Pristop

Najlažji pristop poteka s sedla med Vršacem in Kanjavcem (do sem pripelje markirana pot). Poiskati je treba najlažji prehod (nekaj metrov) s sedla na vršni del Vršaca. Višje težav ni.

Po grebenu s Prehodavcev

Nekoliko težji je pristop direktno s sedla Prehodavci po JZ grebenu. Spodaj težav ni, proti vrhu iščemo prehode na desni strani. Težave lahko sežejo do slabe dvojke.