Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko

Velika Tičarica (2091 m)

Pristop

Normalni pristop poteka s sedla na S strani Velike Tičarice. Malo pod sedlom/grebenom (na V strani pobočja) poiščemo neoznačeno shojeno potko, ki teče pod grebenom (tako se izognemo gostemu rušju). Po njej prečimo vseskozi pod grebenom do vršne kupole. Navzgor po najlažjih prehodih (desno). Težave so I-II. stopnje.