Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko

Velika glava (2077 m)

Pristop

Najlažji (orientacijsko) in najmanj naporen je pristop s Knipsovega sedla, 2012m. Vseskozi se držimo čistine ob robu grebena, drugače bomo garali v rušju.

Možen je tudi pristop iz smeri Kordeževe glave, vendar nam tu nekaj rušja pod vrhom Velike glave ne uide.