Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko

Velika Baba (2016 m)

Pristop

Z Lanževice

Najkrajši opis je, da gremo kar direktno na Veliko Babo. Prvi vrh na poti prečimo ali pa ga obhodimo na južni strani (Predolina, 1922 m). Drugi vrh obidemo po shojeni nemarkirani poti po južni strani (brez imena, 1940 m). Po izsekani poti skozi rušje stopimo na markirano pot, ki nas popelje na vrh.

Z Vratic (Bogatinsko sedlo)

Sledimo markirani poti proti Krnu. Na višini 1700 m se v desno odcepi nemarkirana pot, ki nas po dolinici vzhodno pod pobočjem Velike Monture, 1958 m, popelje zahodno od sedla med Lanževico in Veliko Babo (pod neimenovano koto 1940 m). Nadaljevanje je opisano zgoraj.