Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko

Tosc (2275 m)

Pristop

Normalni brezpotni pristop je s poti, ki vodi z Rudnega polja na Vodnikov dom. Ko potka doseže velik/izrazit travnik (nad Planino Zgornji Tosc), nas v desno preseneti označen odcep (Tosc). Potka je dobro shojena in označena z možici.

Z Vrtačice

Vrtačica je ravnica, dobrih 100 metrov pod sedlom med Velikim Draškim vrhom in Toscem. Brez težav jo dosežemo tako s Studorskega prevala (še nekaj časa sledimo poti do Vodnikovega doma in na primernem mestu zavijemo navzgor) kot z Velikega Draškega vrha.

Nad Vrtačico opazimo strm in izrazit žleb (ki je zasnežen še v poletje). Vzpenjamo se desno od žlebu iskaje najlažje prehode (I-II). Tik pod vršno stopnjo zavijemo levo v kratek in gruščnat žleb in po njem navzgor. Zgoraj se svet zravna v prostrano planoto. Zavijemo v desno in se vzpnemo na vrh, ki stoji na skrajnem SV robu vršne planote.

Po grebenu z Velikega Draškega vrha

Bolj 'luštno' je Tosc povezati po grebenu z Velikega Draškega vrha. Začetni del je lahak, pred 'navpičnim' pragom (ki z VD vrha deluje izjemno zašiljeno in strmo) nas pričaka nažagana rez, kateri se umaknemo tik pod grebenom na levi strani po mestoma zelo ozki in izpostavljeni polički (shojeno, II). Sam prag je potem prav lahak in prehodov začuda kar mrgoli (slaba II). Nadaljevanje, vršna rez do najvišje točke Tosca, je sicer nekoliko razbito, a lahko (kratke težave do slabe II).