Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko

Spodnja Dolkova špica (2541 m)

Pristop

Zelo lep plezalni vzpon (težavnosti do II. stopnje) na vrh je po JV razu. Opis je podan v vodniku: Tine Mihelič, Julijske Alpe, Severni pristopi (Sidarta). Opisano je tudi nadaljevanje po grebenu do Dolkove špice, 2591 m.