Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko

Škofič (2013 m)

Pristop

Iz smeri Rdečega roba pelje po JV grebenu na vrh neoznačena potka. Večjih težav ni.

Po severnem grebenu iz smeri Malih peskov pa je brezpotni pristop povsem nemogoč. Severni greben je 'absolutno' podrt in plezalski.