Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko

Rušje (2008 m)

Pristop

Vrh je brez problema dostopen iz Travniške doline. S sedla med Planjo in Rušjem gre navzgor brez lomastenja po rušju.