Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko

Rombon (Veliki vrh) (2208 m)

Pristop

Zahodni greben

Na Rombon nas z zahoda pripelje markirana pot, ki teče pod zahodnim grebenom (nekajkrat stopi prav na greben). Lepša in bolj zanimiva je grebenska varianta. Prečenje Vrha Ribežnov, 2024, je še prav lahko. V nadaljevanju sledijo Prišna glava, 1946m, Malo, 2007, in Veliko Ušje, 20048m, in Vrh Police, 2105m.

Vrhovi v grebenu so, razen prvega, precej neizraziti in težje določljivi. Plezanje ni težko, odvisno kako dosledno se držimo grebena (predvsem okoli dvojnega in špičastega Vrha Police). Računamo lahko tudi na kakšno kratko mesto do druge stopnje.