Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko

Rogljica (2547 m)

Pristop

Z Rdeče škrbine (najnižja točka v grebenu med Dolkovo špico in Rogljico) po levi strani do 'stene'. Plezamo levo navzgor (težavam se izogibamo v levo), ko pridemo do grušča, nadaljujemo desno navzgor do najvišje špice. Težave sežejo proti drugi stopnji.